Activiteiten OD Criminalistiek

micro-mob 10 laboratoria
5 forensisch adviseurs

90 forensische diensten/expertises in de dienstencatalogus (nationaal)
6.736 expertises uitgevoerd
14.336 overtuigingsstukken geregistreerd
7.226 dossiers ontvangen

dna-mob  2 Nationale DNA-databanken

6.996 nieuwe dossiers
9.328 registraties van nieuwe DNA-profielen
48.503 profielen in DNA-databank Criminalistiek met

  • 46.890 sporenprofielen (DNA-profielen van aangetroffen sporen van menselijk celmateriaal) en met 
  • 1.613 verdachtenprofielen (DNA-profielen van afgenomen menselijk celmateriaal afkomstig van verdachte  personen)
39.881 profielen in DNA-databank Veroordeelden met DNA-profielen van afgenomen menselijk celmateriaal, afkomstig van personen die definitief zijn veroordeeld of geïnterneerd voor een specifieke lijst van misdrijven

dna-mob  Internationale DNA-uitwisselingen
tot en met 31 december 2016

3.126 overeenkomsten met Nederland
8.050 overeenkomsten met Frankrijk
3.780 overeenkomsten met Duitsland
410 overeenkomsten met Luxemburg
300 (gemiddeld) nieuwe overeenkomsten per maand
2.108 clusters met een profiel van een persoon uit een internationale DNA-databank (ongeveer 1 op 4 van de opgestelde clusters)

  13 Wetenschappelijke publicaties

https://nicc.fgov.be/publicaties-2016