Forensisch advies

Aanspreekpunt voor het wetenschappelijke luik van het gerechtelijk onderzoek is het team van forensisch adviseurs, zij helpen magistraten en gerechtsexperts met hun wetenschappelijke vragen. Ze zijn de schakel die magistraten en wetenschappers verbindt en vergemakkelijken de communicatie tussen de betrokken partijen.

Deskundigen weten niet altijd wat ze precies moeten onderzoeken, bijvoorbeeld omdat de vraag van de magistraten te algemeen gesteld is, of onvoldoende duidelijk. En van de andere kant worden deskundigen ook niet altijd begrepen door magistraten.

Maar de forensisch adviseurs denken daarnaast ook mee over het onderzoek. Magistraten vragen soms onderzoeken die niet veel zullen opleveren, en dat is verloren geld.

De forensisch adviseurs geven dus op vraag van het parket of de onderzoeksrechter advies in concrete zaken, zowel in nieuwe zaken als bij  “old en cold cases “.

https://nicc.fgov.be/forensisch-advies