Garantie op kwaliteit

In 2016 werden duizenden gerechtelijke dossiers toevertrouwd aan het NICC.

Onmogelijk dus om iets aan het toeval over te laten: we werden opnieuw geaccrediteerd volgens de ISO-norm 17025 voor algemene laboratorium- activiteiten. Maar ook de Nationale DNA-databanken zijn betrokken bij kwaliteit en klanttevredenheid en werden voor het eerst volgens de ISO-norm 9001:2014 gecertificeerd.

Een accreditatie garandeert dat volledig onderbouwde en kwalitatief hoogstaande methodes gehanteerd worden én dat het personeel dat die methodes toepast, competent is. Daarom blijft het NICC investeren in solide interne en externe opleidingen van haar experten. En waken interne én externe audits over een consistente kwaliteit.

www.nicc.fgov.be/kwaliteit-accreditatie