Publicaties criminologie

Publicaties criminologie

Het onderzoek van de OD Criminologie wordt gepubliceerd in de vorm van rapporten. U kan ze hier gratis downloaden. We vermelden hier de publicaties van onze onderzoekers in wetenschappelijke werken en tijdschriften, opdat u uw informatie kan aanvullen.

KLIK HIER om de publicaties per auteur te bekijken. Of klik op de naam van een auteur voor een overzicht.

Les questions de justice pénale et de sécurité occupent une place importante dans le débat public et politique de nos sociétés. Elles sont par ailleurs l’objet d’un examen scientifique de la part de criminologues, de sociologues, de juristes, de psychologues, d’historiens, etc. Pourtant, force est de constater que ces deux sphères ne communiquent que très rarement.

termen gescheiden door komma's
31-mei-2015
Onderzoeksrapport

L’évolution des signalements de mineurs pour faits qualifiés infraction : quelles pistes de compréhension ? Partie 1 objectivation des tendances

Rapport de recherche/Onderzoekrapport/, Institut National de Criminalistique et de Criminologie/ Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie, Direction Opérationnelle de Criminologie/Operationele Directie Criminologie, Collection des rapports et notes de recherche/ Collectie van onderzoeksrapporten en onderzoeksnota's, n°37, mai/mei 2015, 57 p.

Meer en beter: onderzoek naar recidive in België

in Panopticon, Tijdschrift voor strafrecht, criminologie en forensisch welzijnswerk, 36 (2015), nr. 3 (mei-juni), 151-157.

27-mei-2015
Mondelinge presentatie

Recidive na een rechterlijke beslissing. Nationale cijfers op basis van het Centraal Strafregister

Antwerpen, Maklu-uitgeverij (Het Boekenpodium), 27 mei 2015.

25-mei-2015
Onderzoeksrapport

Recidive na een rechterlijke beslissing. Nationale cijfers op basis van het Centraal Strafregister/La récidive après une décision judiciaire. Des chiffres nationaux sur la base du Casier judiciaire central

Onderzoekrapport/Rapport de recherche, Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie/Institut National de Criminalistique et de Criminologie, Operationele Directie Criminologie/Direction Opérationnelle de Criminologie, Collectie van onderzoeksrapporten en onderzoeksnota's/Collection des rapports et notes de recherche, n°38, mei/mai 2015, 78p.
 
 

01-feb-2015
Artikel in tijdschrift

Sorties et congés comme facteurs protecteurs contre la récidive

in Revue Suisse de Criminologie, n°1, 3-5.

01-feb-2015
Artikel in tijdschrift

L’octroi des permissions de sortie et du congé pénitentiaire en Belgique

in Revue Suisse de Criminologie, n°1, 6-12.

31-jan-2015
Artikel in tijdschrift

Griffiers bij de onderzoeksrechters: tussen procedures opvolgen en touwtjes rijgen

in Panopticon, 2015, 36(1), 46-49

Managing forensic DNA records in a divided world: the Belgian case

in Records Management Journal, 25(3), 269-287.

31-dec-2014
Artikel in tijdschrift

Prison and (im)mobility. What about Foucault?

Mobilities, 2014

19-dec-2014
Hoofdstuk in boek

Woord vooraf

in Exit gevangenis? Werking van de strafuitvoeringsrechtbanken en de wet op de externe rechtspositie van veroordeelden tot een vrijheidsstraf [reeks Panopticon Libri, nr. 6], Beyens, K., Daems, T. & Maes, E. (ed.), Antwerpen, Maklu, 2014, 7-11.

Pagina's