Deblock, Magali

Biografie: 

Magali behaalde een master in de Criminologische Wetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel. Sinds 2016 werkt ze mee aan drie onderzoeksprojecten bij de O.D. Criminologie van het NICC. De projecten situeren zich in verscheidene onderzoekslijnen: het opsporings- en gerechtelijk onderzoek, straffen en alternatieve maatregelen en tot slot de oorzaken en aanpak van criminaliteit en deviantie. Voorts assisteert ze ook de dienst forensisch advies bij de O.D. Criminalistiek.

Projecten: