Publicaties per auteur

zoek op naam
MAES, Eric
Voor even naar buiten. Over de (stilaan vergeten?) ontstaansgeschiedenis van uitgaansvergunning en penitentiair verlof  (19-10-2014) Hoofdstuk in boek
Effectmeting van enkele mogelijke wetswijzigingen op het vlak van de voorlopige hechtenis/Simulations de l’impact de quelques modifications législatives en matière de détention préventive  (06-09-2001) Onderzoeksrapport
De gevangenisbevolking en de situatie in gevangenschap: een penale en maatschappelijke contextualisering   (14-10-2014) Mondelinge presentatie
Soulever un coin du voile sur la récidive en Belgique. La prévalence de la récidive à partir des données du Casier judiciaire central  (01-06-2015) Artikel in tijdschrift
Over de diverse bepalingen van een ‘vuilbakwet’ en de hechtenis onder elektronisch toezicht als uitvoeringsmodaliteit van voorlopige hechtenis  (01-04-2013) Artikel in tijdschrift
Langgestrafte veroordeelden in de SURB-wachtkamer voor voorwaardelijke invrijheidstelling  (03-04-2014) Mondelinge presentatie
La surveillance électronique, alternative plausible à la détention préventive ?  (02-10-2010) Artikel in tijdschrift
Invoering van het elektronisch toezicht als autonome straf  (23-01-2013) Advies
’Virtual’ versus ‘real’ prison: which is best? Comparing the re-incarceration rates after electronic monitoring and imprisonment in Belgium  (01-06-2017) Hoofdstuk in boek
Omdat het aangewezen is te bezinnen alvorens te beginnen... Enkele aandachtspunten vanuit Belgisch onderzoek voor een eventuele regeling van thuisdetentie of elektronisch toezicht als hoofdstraf in de Lage Landen  (01-02-2010) Artikel in tijdschrift
Chronique de criminologie. La libération conditionnelle sous le régime des tribunaux de l’application des peines. Bilan et enjeux émergeants d’une première année de fonctionnement (2007)  (01-11-2011) Artikel in tijdschrift
Op zoek naar determinanten van de toepassing en de duur van de voorlopige hechtenis. A la recherche de déterminants du recours à la détention préventive et de sa durée.   (18-12-2015) Onderzoeksrapport
Kenmerken van personen geplaatst onder aanhoudingsmandaat en/of vrij onder voorwaarden  (29-12-2011) Hoofdstuk in boek
Le trop-plein de détenus   (05-11-2012) Artikel in tijdschrift
DETOUR – Towards Pre-trial Detention as Ultima Ratio. 1st Belgian National Report  (01-10-2016) Onderzoeksrapport
Terug naar de gevangenis. De eerste nationale cijfers over wederopsluiting na vrijlating  (20-04-2012) Artikel in tijdschrift
De strafuitvoeringsrechtbanken en de voorwaardelijke invrijheidstelling. Enkele empirische gegevens over de toepassing van VI tegen het licht van een steeds toenemende gevangenispopulatie en de roep om een strenge(re) strafuitvoering  (10-09-2012) Artikel in tijdschrift
Staan we als burger positief tegenover voorwaardelijk straffen, en werkt het ook echt?  (01-09-2016) Artikel in tijdschrift
Exit gevangenis? De werking van de strafuitvoeringsrechtbanken en de wet op de externe rechtspositie van veroordeelden tot een vrijheidsstraf  (03-04-2014) Boek
From Prison Sentence to Deprivation of Liberty. A Brief History of Two Centuries of Legal Regulation of the Belgian Prison Regime (1795-2006)  (01-01-2012) Artikel in tijdschrift

Pagina's