Publicaties per auteur

zoek op naam
VANNESTE, Charlotte
Een evaluatie van het gebruik van het gesloten centrum voor jongeren te Everberg door jeugdmagistraten  (30-03-2010) Artikel in tijdschrift
L'évolution de la population pénitentiaire belge de 1830 à nos jours : comment et pourquoi ?  (30-09-2000) Artikel in tijdschrift
Wanneer het systeem de slachtoffers ontmoet. Eerste resultaten van een evaluatieonderzoek aangaande slachtofferbeleid  (09-05-2014) Boek
Les chiffres des prisons. Des logiques économiques à leur traduction pénale  (30-12-2001) Boek
Classification et régimes dans les prisons belges  (10-02-2014) Artikel in tijdschrift
Vers une image chiffrée de la délinquance enregistrée des jeunes en Région de Bruxelles-Capitale  (01-02-2016) Artikel in tijdschrift
De beslissingen genomen door de parketmagistraten en de jeugdrechters ten aanzien van delinquente minderjarigen  (30-12-2001) Onderzoeksrapport
De Belgische strafrechtelijke statistieken ten tijde van de informatisering.Uitdagingen en perspectieven  (20-01-2012) Boek
L’évaluation d’un centre fermé pour mineurs, le centre « De Grubbe » à Everberg  (30-06-2010) Artikel in tijdschrift
Les décisions prises par les magistrats du parquet et les juges de la jeunesse à l’égard des mineurs délinquants  (30-06-2001) Onderzoeksrapport
De "nieuwe" statistiek van de jeugdparketten: een belichting van de eerste analyseresultaten vanuit verschillende invalshoeken  (30-09-2008) Boek
Vers une statistique du secteur parajudiciaire ? Un nouvel outil pour l’évaluation et l’élaboration de la politique criminelle  (10-06-2008) Artikel in tijdschrift
Het strafrechtelijk beleid op het vlak van partnergeweld: een evaluatie van de rechtspraktijk en de gevolgen ervan inzake recidive  (14-09-2016) Onderzoeksrapport
JSJV #11 APRIL 2017  (25-04-2017) jsjv
Naar een “geintegreerde” criminologische statistiek : zo een lange weg …  (20-01-2012) Boek
De V.I.-commissies in actie/Les commissions de libération conditionnelle en action  (30-08-2000) Onderzoeksrapport
Recherche évaluative sur l’usage de la mesure de placement à Everberg  (30-12-2010) Hoofdstuk in boek
Naar een beeld van de gegevens aangaande geregistreerde jeugddelinquentie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest  (29-06-2015) Onderzoeksrapport
VANVOOREN, Vanessa
Les banques nationales de données génétiques en Belgique. Un premier bilan de 10 ans d’activité  (30-11-2013) Artikel in tijdschrift
Managing forensic DNA records in a divided world: the Belgian case  (10-01-2015) Artikel in tijdschrift

Pagina's