Publicaties per auteur

zoek op naam
VANNESTE, Charlotte
Recherche qualitative sur l'application de la détention préventive et de la liberté sous conditions/Kwalitatief onderzoek naar de toepassing van de voorlopige hechtenis en de vrijheid onder voorwaarden  (30-12-1999) Onderzoeksrapport
Een evaluatie van het gebruik van het gesloten centrum voor jongeren te Everberg door jeugdmagistraten  (30-03-2010) Artikel in tijdschrift
L'évolution de la population pénitentiaire belge de 1830 à nos jours : comment et pourquoi ?  (30-09-2000) Artikel in tijdschrift
Wanneer het systeem de slachtoffers ontmoet. Eerste resultaten van een evaluatieonderzoek aangaande slachtofferbeleid  (09-05-2014) Boek
Les chiffres des prisons. Des logiques économiques à leur traduction pénale  (30-12-2001) Boek
Classification et régimes dans les prisons belges  (10-02-2014) Artikel in tijdschrift
Vers une image chiffrée de la délinquance enregistrée des jeunes en Région de Bruxelles-Capitale  (01-02-2016) Artikel in tijdschrift
De beslissingen genomen door de parketmagistraten en de jeugdrechters ten aanzien van delinquente minderjarigen  (30-12-2001) Onderzoeksrapport
De Belgische strafrechtelijke statistieken ten tijde van de informatisering.Uitdagingen en perspectieven  (20-01-2012) Boek
L’évaluation d’un centre fermé pour mineurs, le centre « De Grubbe » à Everberg  (30-06-2010) Artikel in tijdschrift
Les décisions prises par les magistrats du parquet et les juges de la jeunesse à l’égard des mineurs délinquants  (30-06-2001) Onderzoeksrapport
De "nieuwe" statistiek van de jeugdparketten: een belichting van de eerste analyseresultaten vanuit verschillende invalshoeken  (30-09-2008) Boek
VANVOOREN, Vanessa
Be-Gen – Understanding the operational, strategic, and political implications of the National Genetic Database   (01-04-2017) Voorstelling van het onderzoeksproject
DNA-databank veroordeelden: ethische kwesties en juridische keuzes  (01-09-2016) Artikel in tijdschrift
PIES – The Prüm Implementation, Evaluation, and Strengthening of Forensic DNA Data Exchange   (31-10-2015) Voorstelling van het onderzoeksproject
Les banques nationales de données génétiques en Belgique. Un premier bilan de 10 ans d’activité  (30-11-2013) Artikel in tijdschrift
Managing forensic DNA records in a divided world: the Belgian case  (10-01-2015) Artikel in tijdschrift
VERHAEGHE, Paul
Onderzoek naar de toepassing van de voorlopige hechtenis en de vrijheid onder voorwaarden  (30-12-1997) Onderzoeksrapport
Recherche qualitative sur l'application de la détention préventive et de la liberté sous conditions/Kwalitatief onderzoek naar de toepassing van de voorlopige hechtenis en de vrijheid onder voorwaarden  (30-12-1999) Onderzoeksrapport

Pagina's