Publicaties per auteur

zoek op naam
BURSSENS, Dieter
Een bumper voor botsingen in de buurt. Reflecties bij een buurtgericht preventieproject  (01-09-2008) Artikel in tijdschrift
Evaluation of Crime Prevention: Escaping the Tunnel Vision on Effectiveness  (27-07-2016) Artikel in tijdschrift
Ernstige jeugddelinquentie: mythe of realiteit?  (01-09-2007) Artikel in tijdschrift
Bemiddeling in strafzaken. Een impressie op basis van geregistreerde data, met bijzondere aandacht voor de dader-slachtofferbemiddeling  (01-01-2012) Artikel in tijdschrift
Radicale vragen bij de aanpak van radicalisering  (04-10-2016) Mondelinge presentatie
Hoe evident is evidencebased beleid?  (01-09-2007) Artikel in tijdschrift
Een eigenzinnig maar consequent pleidooi voor interactionisme  (01-01-2012) Hoofdstuk in boek
Hergo op school. Omgaan met zware incidenten op school  (10-09-2006) Artikel in tijdschrift
Preventie van jeugdcriminaliteit: bezint eer ge begint  (01-01-2012) Hoofdstuk in boek
Concertation réparatrice de groupe en milieu scolaire  (01-09-2005) Artikel in tijdschrift
Voorlopige hechtenis (z)onder voorwaarden. Onderzoekers en actoren in debat  (01-01-2011) Hoofdstuk in boek
Preventie van antisociaal gedrag op school. Het preventiemodel van Frits de Cauter uitgediept en vertaald in een werkbaar instrument  (01-09-2003) Artikel in tijdschrift
Preventie morgen. Bouwstenen voor een goede praktijk  (01-01-2014) Boek
Preventie gespiegeld. Visie en instrumenten voor wenselijke preventie  (10-02-2003) Boek
Evidencebased werken. Praktische tips voor de preventiepraktijk  (01-01-2014) Hoofdstuk in boek
CROCHET, Fabian
Les décisions prises par les magistrats du parquet et les juges de la jeunesse à l’égard des mineurs délinquants  (30-06-2001) Onderzoeksrapport
De beslissingen genomen door de parketmagistraten en de jeugdrechters ten aanzien van delinquente minderjarigen  (30-12-2001) Onderzoeksrapport
DACHY, Aurore
Implementing a better response to victims’ needs  (30-12-2012) Onderzoeksrapport
DAENINCK, Philippe
Garantir l’usage exceptionnel de la détention préventive: du seuil de peine à une liste d’infractions comme critère de gravité ?  (10-01-2007) Artikel in tijdschrift
Analyse van de juridische mogelijkheden om de toepassing van de voorlopige hechtenis te verminderen/Analyse des moyens juridiques susceptibles de réduire la détention préventive  (30-12-2005) Onderzoeksrapport

Pagina's