Publicaties per auteur

zoek op naam
GILBERT, Elli
Onderzoek naar de beslissingen van jeugdrechters en jeugdrechtbanken in MOF-zaken  (30-09-2012) Onderzoeksrapport
GOEDSEELS, Eef
Jeugddelinquentie gemeten en geteld  (25-09-2012) Hoofdstuk in boek
Onderzoek naar de beslissingspraktijk van Belgische jeugdrechters  (30-12-2013) Artikel in tijdschrift
Visies (modellen) over de aanpak van jeugddelinquentie: van theorie naar een uitgewerkt voorstel  (02-07-2013) Mondelinge presentatie
De la production à l’exploitation statistique : l’intervention scientifique dans tous ses états  (10-09-2005) Artikel in tijdschrift
Jeugdrechtmodellen in theorie en praktijk  (14-09-2016) Mondelinge presentatie
Naar een Vlaams beleid voor jeugdige delinquenten  (01-02-2016) Artikel in tijdschrift
Constructief sanctioneren met maximale kansen voor een herstelrechtelijk aanbod  (28-12-2012) Hoofdstuk in boek
De beslissingspraktijk van Belgische jeugdrechters en jeugdrechtbanken  (05-12-2013) Bijdrage aan een congres
Jeugdrechtmodellen in theorie en praktijk. Het discours en de praktijk van Belgische jeugdrechters  (20-11-2013) Mondelinge presentatie
De aandacht voor het slachtoffer in het jeugdrecht  (24-11-2016) Mondelinge presentatie
Du débat sur les modèles aux modèles dans la législation et la pratiqique des juges de la jeunesse  (01-09-2016) Artikel in tijdschrift
Zijn jongeren luier geworden ... of is er meer aan de hand ?  (01-03-2016) Artikel in tijdschrift
Emanciperende criminologie  (01-01-2012) Hoofdstuk in boek
Onderzoek met betrekking tot de productie en wetenschappelijke exploitatie van cijfergegevens aangaande jeugddelinquentie en jeugdbescherming  (30-07-2007) Onderzoeksrapport
Youth justice models in theory and practice   (04-09-2013) Bijdrage aan een congres
De "nieuwe" statistiek van de jeugdparketten: een belichting van de eerste analyseresultaten vanuit verschillende invalshoeken  (30-09-2008) Boek
Het moeilijke samengaan van beschermen en sanctioneren. Inzichten uit onderzoek naar het discours en de praktijk van Belgische jeugdrechters  (03-03-2016) Mondelinge presentatie
Het moeilijke samengaan van beschermen en sanctioneren: naar een LAT-relatie?  (01-10-2016) Artikel in tijdschrift
GOOSSENS, Franky
Omdat het aangewezen is te bezinnen alvorens te beginnen... Enkele aandachtspunten vanuit Belgisch onderzoek voor een eventuele regeling van thuisdetentie of elektronisch toezicht als hoofdstraf in de Lage Landen  (01-02-2010) Artikel in tijdschrift

Pagina's