Vezels & Textiel

  • contactsporen: identificatie en analyse van vezels
  • beschrijving van de mogelijke kledij van de dader(s) aan de hand van sporen op het slachtoffer
  • identificatie en onderzoek van beschadigingen, reconstructie van textiel en vergelijkend textiel- of koordonderzoek
  • onderzoek van knopen en bindingen

Als slachtoffer en dader tijdens een gewelddaad met elkaar in contact komen, worden vezels van hun kledij uitgewisseld. Vezels van de kledij van de dader worden dan aangetroffen op het slachtoffer, en/of omgekeerd. Ook op de plaats van het misdrijf en op het gebruikte moordwapen kunnen vezels aangetroffen worden. Het vezelcontactonderzoek bestaat erin deze vezeloverdrachten te onderzoeken en geldt als bewijs in een gerechtelijk onderzoek.

Textielvezels zijn vooral interessant voor het forensisch onderzoek omdat ze erg divers zijn, net zoals de textielmaterialen waarvan ze afkomstig zijn: kledij,  zetelbekleding, vloerbedekking, beddegoed, huishoudtextiel, autotextiel, koorden,…


Toepassingen
Vezels zijn een bijzonder type van microsporen, die bij diverse misdrijven onderzocht worden: moord, verkrachting, hold-up, aanrijding met vluchtmisdrijf, … Het onderzoek is in hoofdzaak vergelijkend en wordt vooral gebruikt om te helpen bij het verifiëren van de verklaringen van verdachten.

Voor zwaarwichtige feiten kan ook gezocht worden naar “vreemde vezels” afkomstig van de dader en die in grote getale en/of in interessante zones aanwezig zijn op het slachtoffer. Die vezels kunnen een aanwijzing geven over type en kleur van kledij dat bij verdachten in beslag moet genomen worden.

Ook het textielonderzoek biedt diverse mogelijkheden voor de criminalistiek. Zo is het mogelijk om te bepalen welke herkomst een stukje textielstof heeft. In sommige gevallen kan op basis van textielfragmenten het oorspronkelijke textiel gereconstrueerd worden.

Als zowel op de plaats van het misdrijf als in het bezit van een verdachte een gelijkaardig textiel wordt aangetroffen, kunnen de twee stalen vergeleken worden qua textielopbouw en qua aanwezige vezeltypes. Zo kunnen we bepalen of ze dezelfde oorsprong kunnen hebben.

Als er een beschadiging is toegebracht aan een textiel, dan kunnen we de aard van die beschadiging bepalen.


Technieken

  • stereomicroscopie
  • optische microscopie
  • UV-Vis microspectrofotometrie
  • infraroodmicrospectrometrie
  • Raman-microspectrometrie

 

Lees meer :
- NICC mini magazine n°3 : De juiste dader op het spoor dankzij 1:1 taping

Zoektermen: