Activiteiten OD Criminologie

post-mob Publicaties

https://nicc.fgov.be/criminologie/publicatiesJustitieVeiligheid

4 onderzoeksrapporten
47 artikels/hoofdstukken in boeken
37 communicaties/presentaties tijdens wetenschappelijke colloquia en seminaries
6 nieuwsbrieven ‘Justitie en Veiligheid – Justice et sécurité’ – www.jsjv.be

In 2016 verkreeg de operationele directie Criminologie vier projectfinancieringen in het kader van het programma Brain.be van BELSPO. Twee projecten met onderzoeksvragen omtrent intra-familiaal geweld, en twee andere met onderzoeksvragen omtrent radicalisering en evolutie van de dienaangaande publieke dispositieven. Bijkomend te vermelden, is de UNIA gefinancierde studie omtrent politie profiling, evenals het aanwerven van een BELSPO onderzoeker die gedurende een jaar zal werken op de recidive van langgestrafte veroordeelden.