Nationale DNA-databanken

De nationale DNA-gegevensbanken trachten om personen die betrokken zijn bij een misdrijf te identificeren aan de hand van overeenkomsten tussen DNA-profielen. Het gaat dus om een vergelijkend onderzoek van DNA profielen overgemaakt door erkende DNA-laboratoria.Zo kunnen we bijvoorbeeld dossiers uit verschillende arrondissementen aan elkaar linken op basis van overeenstemmende profielen.

Nieuw : ACTIVITEITENVERSLAG 2015
ACTIVITEITENVERSLAG 2014

Wettelijk kader

Er zijn 9 erkende DNA-laboratoria in België die  in het kader van strafzaken DNA-analyses mogen doen (cf. Belgisch Staatsblad 1 juni 2004). De gegevens van elk van deze laboratoria worden verzameld in de nationale DNA-gegevensbanken.
Het beheer van de nationale DNA-databanken wordt bepaald door de DNA-wet van 22 maart 1999 en 7 november 2011 en het Koninklijk Besluit van 17 juli 2013. Die wet voorziet in de oprichting van twee nationale DNA-gegevensbanken:

  • DNA-databank criminalistiek met DNA-profielen opgesteld vanaf aangetroffen sporen en DNA-profielen van verdachten
  • DNA-databank veroordeelden met DNA-profielen van veroordeelde personen

Praktijk

- Opname en vergelijking van DNA-profielen opgesteld vanaf aangetroffen sporen (zuivere profielen alsook mengprofielen afkomstig van maximaal 2 personen);
- Opname en vergelijking van referentieprofielen van veroordeelden;
- Vergelijking van referentieprofielen van verdachten en opname bij overeenkomst binnen het dossier en/of bij overeenkomst met de nationale DNA-databanken;
- Geen opname noch vergelijking van mengprofielen van meer dan 2 personen (tenzij in uitzonderlijke gevallen);
- Geen opname noch vergelijking van referentieprofielen van slachtoffers, ... ;
- Geen opname noch vergelijking van resultaten bekomen na analyse van mitochondriaal DNA en chromosoom Y.


Resultaten

Momenteel kunnen dankzij de DNA-gegevensbanken meer dan 10% van de opgeslagen DNA-profielen gelinkt worden aan andere dossiers. Het aantal positieve linken blijkt bovendien proportioneel te zijn met het aantal opgeslagen DNA-profielen. Dat toont aan dat de nationale DNA-gegevensbanken een efficiënt instrument zijn om criminaliteit te bestrijden.

 

Lees meer :
- NICC magazine n°8 : Uitwisseling DNA-gegevens met Nederland is een feit - Nu al 1.745 overeenkomsten 
- NICC magazine n°4 : NICC start met internationale uitwisseling DNA-gegevens : PIES-project evalueert en stimuleert implementatie Verdrag van Prüm