Digitale Informatie

  • reconstructie van verscheurde en versnipperde documenten
  • analyse en verbetering van beelden en videosequenties
  • herstel en analyse van beschadigde digitale bestanden

Het belang van digitale media en informatietechnologie neemt toe, ook in gerechtelijk onderzoek. Technologieën van digitale fotografie en video-opname worden gebruikt om allerlei misdrijven te onderzoeken en op te lossen, bijvoorbeeld door beelden van bewakingstoepassingen te analyseren.

Daarnaast kunnen ICT- en signaalverwerkingstechnieken ingezet worden om allerlei forensische processen te versnellen en/of te verbeteren. Die methoden kunnen vooral een meerwaarde bieden als de traditionele niet-geautomatiseerde methoden inefficiënt, niet of moeilijk realiseerbaar zijn.

 

Zoektermen: