Toxicologie

 • opsporen van drugs en geneesmiddelen in bloed, urine, speeksel, haar en in biologische matrices die typisch post-mortem gecollecteerd worden (bijvoorbeeld maaginhoud, oogvocht, organen, insecten,…)
 • bepaling van het alcoholgehalte in bloed

We kunnen drugs- en geneesmiddelengebruik aantonen door biologische vloeistoffen te analyseren met behulp van scheikundige technieken. De aanwezigheid van een bepaalde component in een biologisch staal wijst op blootstelling aan een bepaalde drug of geneesmiddel. We zoeken  in de eerste plaats naar drugs en geneesmiddelen die het centraal zenuwstelsel beïnvloeden, en zo ook het gedrag en de prestaties.

Drugs en geneesmiddelen worden in hoofdzaak opgespoord door een bloed- of urinestaal te analyseren met een chromatografische techniek gekoppeld aan massa spectrometrie. Naast urine en bloed worden ook andere biologische matrices geanalyseerd, zoals speeksel, zweet, haar en matrices die post-mortem gecollecteerd worden (maaginhoud, oogvocht, organen, …)


Toepassingen

Rijden onder invloed van drugs (bloed)
Recent werd de Belgische wetgeving inzake rijden onder invloed van drugs (AR 31 juli 2009) veranderd, waardoor sinds 1 oktober 2010 niet langer urinestalen maar speekseltesten afgenomen worden. Positieve speekseltesten worden tot nu toe bevestigd door analyse van een bloedstaal.

Het aantal drugsklassen die in de wet vermeld worden is beperkt tot : amfetamine, MDMA (“XTC”), cocaïne, benzoylecgonine, 6-monoacetylmorfine, morfine en THC (cannabis). Sinds de start van het Europese Rosita-project evalueert de federale politie (DGJ/DJP/Drugs) de positieve stalen in samenwerking met het NICC.

Seksuele delicten en geweldplegingen (bloed, urine, haar) 
Bij seksueel misbruik wordt in sommige gevallen een “black-out” effect gerapporteerd, veroorzaakt door ‘date rape drugs’ - dikwijls in combinatie met alcohol. Bloed- en urinestalen van het slachtoffer kunnen onderzocht worden om de eventuele aanwezigheid van deze psychotrope middelen aan te tonen.

Verdachten kunnen ook onderworpen worden aan een toxicologisch onderzoek, om na te gaan of ze op het moment van de feiten al dan niet onder invloed van drugs, medicatie of alcohol handelden.

Post-morten toxicologie en entomotoxicologie
De toxicologische analyses van monsters, afgenomen tijdens de autopsie, kan vereist zijn om na te gaan of de aanwezigheid en de hoeveelheid van een bepaalde stof de omstandigheden van het overlijden zouden kunnen verklaren.

Wanneer er geen biologische vloeistoffen en weefsels meer beschikbaar zijn, kan entomotoxicologie (de studie van drugs en geneesmiddelen in insecten) een alternatief bieden voor de gebruikelijke post-mortem toxicologische analyses. We analyseren vliegenlarven en poppen om na te gaan welke drugs of geneesmiddelen op het moment van het overlijden in het lichaam aanwezig waren.


Technieken

 • GC-MS/MS
  GC-FID
  UPLC-DAD
  UPLC-MS/MS
  Geautomatiseerde extractiemethodes (robot)
   

Lees meer
- NICC magazine nr 9 : Post-mortem toxicologie - Toxicologisch haaronderzoek

Zoektermen: