Veelgestelde vragen

 • Kan ik bij het NICC een onderzoek laten doen?
  Het NICC levert uitsluitend diensten op vraag van en aan de bevoegde gerechtelijke overheid. Individuele onderzoeken of expertises zijn niet mogelijk.
   
 • Kan ik een forensisch expert een dag volgen in het labo?
  Omwille van de gevoeligheid van de dossiers die we behandelen is het niet mogelijk om een dag mee te volgen bij het NICC. Studenten uit bepaalde wetenschappelijke studierichtingen die aansluiten bij het werkveld van het Instituut kunnen wel stage lopen bij het NICC.
   
 • Kan ik het NICC bezoeken en een rondleiding krijgen?
  Het NICC organiseert alleen bezoeken en rondleidingen voor specifieke groepen in direct contact met het NICC, zoals de federale gerechtelijke politie, Justitie (onderzoeksrechters, stagiairs onderzoeksrechter en parketmagistraten), andere opsporingsdiensten en wetenschappelijke instellingen. Andere rondleidingen zijn helaas niet mogelijk.
   
 • Kunt u mij foto’s, folders of posters opsturen?
  Het NICC stelt geen fotomateriaal en dergelijke ter beschikking. U kunt wel de algemene folder downloaden.
   
 • Lijkt het NICC op televisieseries zoals CSI?
  Series zoals 'CSI' tonen een geromantiseerd beeld van het soort werk dat gebeurt binnen het NICC. In de realiteit is een zaak zelden zo “hapklaar” en snel opgelost. Het is onmogelijk om vijftig minuten na de opname van sporen al te concluderen wie de dader is.
  Het NICC lost zelf geen misdrijven op, maar verricht onafhankelijk en objectief onderzoek in opdracht van parketmagistraten en onderzoeksrechters. We nemen dan ook geen standpunten in over schuld of onschuld.
 Ook gebeurt de spooropname op de plaats delict door de lokale en federale politie.
  Op vraag van de bevoegde overheden onderzoeken we de gevonden bewijsstukken (overtuigingsstukken) op sporen. Onze experten zijn gespecialiseerd in bepaalde onderzoeksgebieden (DNA, wapens en munitie, toxicologie, enzovoort) in tegenstelling tot de acteurs van ‘CSI’, die thuis lijken te zijn in meerdere onderzoeksgebieden.
   
 • Kan het NICC een lezing of een presentatie verzorgen?
  Het NICC geeft enkel lezingen en presentaties voor specifieke groepen die rechtstreeks contact hebben met het NICC, zoals de federale gerechtelijke politie, Justitie (onderzoeksrechters, stagiairs onderzoeksrechter en parketmagistraten), andere opsporingsdiensten en wetenschappelijke instellingen.