Aanvaardingscriteria overtuigingsstukken

RICHTLIJN - last updated on 24/01/2024

TOX BLOED TOX SPEEKSEL URINE
KIT POST_MORTEM KIT SAS/ZSG (staalnames op het lichaam) DOC KIT SAS/ZSG (medisch verslag / FOSTA)
STAALNAME REFERENTIE DNA DRUGS WAPENS
MAT KIT ENTOMOLOGIE BRAND ONDERZOEK

Levering van overtuigingsstukken (OS) 

 • Gelieve elke overtuigingsstuk in een gesloten en verzegelde verpakking aan te bieden.
 • Elk stuk moet een SIN-nummer (griffie N°) hebben.
 • In het geval dat een stuk in PACOS is ingegeven, is een inventaris van de stukken en een ontvangstbewijs dat moet worden gescand essentieel.
  De stukken moeten in PACOS in levering staan naar het NICC voordat ze bij het NICC worden aangeboden.
   
 • Voor verdere informatie, specifiek aan het overtuigingsstuk, klikt u op de desbetreffende link om naar de specifieke info te gaan.

PACOS

 • Het NICC is sinds 1 januari 2021 operationeel in het PACOS systeem van de politie. Voor algemene vragen omtrent het gebruik van PACOS, gelieve contact te nemen met de PACOS Key user van uw zone.
 • Wanneer u een levering aanmaakt in PACOS, kan u het NICC vinden onder « exploitatie » => « Expert » => « NICC » => « Neerlegging » .
  Het is belangrijk dat de stukken die geleverd worden aan het NICC in « levering » staan. Stukken met de status “levering in voorbereiding” kunnen niet geaccepteerd worden en worden geweigerd, gezien de traceerbaarheid van het stuk in PACOS niet langer correct is.
 • Leveringen worden enkel geaccepteerd in PACOS wanneer het stuk fysiek op het NICC aanwezig is.
 • Gelieve het PACOS ontvangstbewijs te printen en bij de stukken te voegen. Dit maakt de ontvangst op het NICC eenvoudiger. Indien een exemplaar dient afgestempeld te worden door onze chauffeur gelieve dan een extra exemplaar te voorzien. Het NICC werkt NIET met gekleurde papieren (roos, blauw, geel). Het PACOS ontvangstbewijs dat de stukken vergezeld volstaat.

Het NICC beschikt over een eigen chauffeurdienst die bij de griffies en politiezones de stalen ophaalt

Het NICC beschikt over een eigen chauffeur dienst die stalen en overtuigingsstukken gaat ophalen bij griffies en politiezones.
Voor uithaling ter griffie is het belangrijk dat in de vordering vermeld staat dat de chauffeur dienst van het NICC de stukken ter griffie mag uithalen.

 Aanvraag tot ophaling
Om beroep te doen op deze dienst, volstaat het een mail te sturen naar NICC-ERC@just.fgov.be met vermelding van volgende informatie :

 1. Aantal op te halen stukken
 2. SIN nummer
 3. Notitienummer
 4. Contactpersoon
 5. Plaats van ophaling
 6. Eventuele openingsuren / aanwijzingen voor onze chauffeur
 7. Vordering ter analyse / bewaring indien nodig

Onze dienstwagens zijn uitgerust voor gekoeld en diepgevroren transport met een continue temperatuur monitoring. We staan in voor een snelle en flexibele dienstverlening over het volledige grondgebied van België.


TOX BLOED

PACOS

 • Categorie : Geneeskunde / wetenschap
 • Klasse : Venule
 • Beschrijving : venule nummer (6 cijfers)

BEWARING

Bloedstalen in het kader van verkeersinbreuken dienen binnen de 3 dagen naar het Toxicologisch labo overgebracht te worden. In tussen tijd dienen deze stalen in de koelkast (2 à 7°C) bewaard te worden. Deze stalen mogen nooit ingevroren worden.

ACCEPTATIECRITERIA

Vanwege hun specifieke bewaarcondities is een vordering niet nodig om bloedstalen op het NICC af te geven.

Bij een bloedstaal dient u het bijgevoegde etiket met venulenummer op de verpakking (plastic potje, plastic zak) te kleven en niet op de venules zelf.

Gelieve alle velden op het etiket in te vullen, meerbepaald naam en voornaam betrokkene, datum staalname, volledig notitienummer of PV nummer indien het notitienummer niet beschikbaar is.  

Wat betreft de documenten die bij het bloedstaal horen, zijn de volgende gegevens belangrijk voor het labo Toxicologie voor stalen in het kader van rijden onder invloed:

 • Naam en Voornaam betrokkene
 • Notitienummer / PV
 • SIN nummer
 • Venulenummer
 • Datum en uur van de feiten en van de staalname voor de bloedstalen ter bepaling van alcohol in het bloed.

De bloedstalen genomen in het kader van verkeersinbreuken dienen vergezeld te zijn van het klinisch verslag.


TOX SPEEKSEL

PACOS

 • Categorie : Geneeskunde / wetenschap
 • Klasse : Set speekselanalyse
 • Beschrijving : collector nummer (6 cijfers)

BEWARING

Speekselstalen in het kader van verkeersinbreuken dienen binnen de 3 dagen naar het Toxicologisch labo overgebracht te worden. In tussen tijd dienen deze stalen in de koelkast (2 à 7°C) bewaard te worden. Deze stalen mogen nooit ingevroren worden.

ACCEPTATIECRITERIA

Vanwege hun specifieke bewaarcondities is een vordering niet nodig om speekselstalen op het NICC af te geven.

Bij een speekselstaal dient u het bijgevoegde etiket met collectornummer op de collector te kleven. Kleef geen enkel ander etiket op de collector. Het gekalibreerd gewicht van de collector met etiket is nauwgezet bepaald en vastgelegd in een ministerieel besluit. Wanneer andere etiketten (SIN nummer bijvoorbeeld) dienen aangebracht te worden gelieve dit op de verpakking (plastic potje, plastic zak) te kleven en niet op de collector zelf.

Gelieve alle velden op het etiket in te vullen, meerbepaald naam en voornaam betrokkene, datum staalname, volledig notitienummer of PV nummer indien het notitienummer niet beschikbaar is.  

Wat betreft de documenten die bij het speekselstaal horen, zijn de volgende gegevens belangrijk voor het labo Toxicologie voor stalen in het kader van rijden onder invloed:

 • Naam en Voornaam betrokkene
 • Notitienummer / PV
 • SIN nummer
 • Collectornummer
 • Resultaten van de preliminaire speekseltest of de onmogelijkheid om deze uit te voeren

De speekselstalen genomen in het kader van rijden onder invloed dienen vergezeld te zijn van het klinisch verslag.


URINE

PACOS

 • Categorie : Geneeskunde / wetenschap
 • Klasse : Andere
 • Beschrijving : naam en voornaam betrokkene

BEWARING

Urine stalen dienen binnen de 3 dagen naar het Toxicologisch labo overgebracht te worden. In tussen tijd dienen deze stalen in de koelkast (2 à 7°C) bewaard te worden. Deze stalen mogen nooit ingevroren worden behalve wanneer ze gedurende weken zelfs maanden bewaard worden. In dit geval dienen ze ingevroren te worden bij -20°C, alhoewel het aangeraden wordt ze zo snel als mogelijk naar het labo over te brengen.

ACCEPTATIECRITERIA

Vanwege hun specifieke bewaarcondities is een vordering niet nodig om urine stalen op het NICC af te geven.

Bij een urine staal dient u een etiket op het potje te kleven dat het staal identificeert. Gelieve een adequate verpakking te gebruiken voor dergelijke staalnames en het deksel goed te sluiten en het extra te verpakken in een keepsafe.

Gelieve alle velden op het etiket in te vullen, meerbepaald naam en voornaam betrokkene, datum staalname, volledig notitienummer of PV nummer indien het notitienummer niet beschikbaar is.  

Wat betreft de documenten die bij urine stalen horen, zijn de volgende gegevens belangrijk voor het labo Toxicologie:

 • Naam en Voornaam betrokkene
 • Notitienummer / PV
 • SIN nummer

KIT POST-MORTEM

PACOS

 • Categorie : Geneeskunde / wetenschap
 • Klasse : Andere
 • Beschrijving : naam en voornaam slachtoffer

BEWARING

Post-mortem kits moeten in de diepvriezer bewaard worden bij -20°C in afwachting van hun overbrenging naar het NICC.

ACCEPTATIECRITERIA

De kit dient vergezeld te zijn van een vordering voor analyse en uithaling vooral wanneer de chauffeur dienst van het NICC het stuk dient op te halen.

Gelieve alle velden op het etiket in te vullen, meerbepaald naam en voornaam betrokkene, datum staalname, volledig notitienummer of PV nummer indien het notitienummer niet beschikbaar is, de magistraat alsook de wetsarts die de staalnames heeft verricht.

Ter info, onze dienst KIT’s van het NICC verdeeld deze post-mortem kit. Aan te vragen via NICC-KIT@just.fgov.be.


KIT SAS/ZSG (staalnames op het lichaam)

PACOS

 • Categorie : Geneeskunde / wetenschap
 • Klasse : Set sexuele agressie
 • Beschrijving : kit nummer / ZSG nummer

BEWARING

De SAS kit dient binnen de 48u naar het DNA labo overgebracht te worden. Deze dienen bewaard te worden bij 4°C in afwachting van hun neerlegging bij het NICC. Wanneer dit niet mogelijk is dient de kit diepgevroren te worden. De zorgkits worden door het zorgcentra tijdelijk in een diepvries bewaard, het NICC komt deze één keer per week ophalen in de zorgcentra (waar het NICC een SLA mee heeft).

ACCEPTATIECRITERIA

In gevolg hun specifieke bewaring, mogen de SAS en zorgkits naar het NICC worden overgebracht zonder vordering ter analyse.

De inbeslaggenomen kledij gelinkt aan de kit dient in een verzegelde papieren zak bewaard te worden. De kledij dient rechtstreeks op de griffie neergelegd te worden. Op het NICC kunnen we kledij enkel accepteren indien er een vordering ter analyse van de kledij aanwezig is.

Een kopie van het medisch verslag dient de kit te vergezellen.


DOC KIT SAS/ZSG (medisch verslag / FOSTA)

PACOS

 • Categorie : Geneeskunde / wetenschap
 • Klasse : Forensisch stappenplan  (FOSTA)
 • Beschrijving : kit nummer / ZSG nummer

BEWARING

De FOSTA dient bewaard te worden bij de zorgkit (staalnames op het lichaam) maar niet in dezelfde verpakking als de staalnames om eventuele contaminatie te vermijden.


STAALNAME REFERENTIE DNA

PACOS

 • Categorie : Sporendragers
 • Klasse : Microsporen Kit 'DNA-buccale referentie'
 • Beschrijving : nationale DNA code DNA-BE- … (verdachte) / naam slachtoffer

BEWARING

De staalnames dienen bewaard te worden op kamertemperatuur in de bijgeleverde kartonnen doos. De doos dient verzegeld te worden volgens de bijgeleverde gebruiksaanwijzing en voorzien van de nodige gegevens: nationale DNA code DNA-BE- … (verdachte) of naam slachtoffer.

ACCEPTATIECRITERIA

Het NICC accepteert de referentiestalen van slachtoffers of verdachten met een bijgevoegde vordering ter analyse van deze referentiestalen.

De referentiestalen van veroordeelden worden niet geanalyseerd door het NICC maar dienen overgemaakt te worden aan de nationale DNA cel van het Federaal Parket op het volgende adres :

Nationale DNA cel
Federaal Parket
Wolstraat 66, bus 1,
1000 Brussel
E-mail : Federaal.parket@just.fgov.be


DRUGS

PACOS

 • Categorie : Drugs
 • Klasse : Type drugs
 • Beschrijving : inhoud van de verpakking

BEWARING

De meeste drugs hoeven niet in de koelkast of de diepvriezer bewaard te worden. Ze kunnen op kamertemperatuur worden bewaard, in een verzegelde verpakking.

Er zijn echter uitzonderingen: 
- vloeistoffen/ vochtige pasta’s: koelkast (2 à 7°C)
- khat/ paddo’s (vers plantaardig materiaal): diepvriezer (-20°C)

ACCEPTATIECRITERIA

Bij voorkeur wordt er een vordering, een kantschrift, een PV/ inventaris toegevoegd aan het overtuigingsstuk. Zo niet, dan krijgt u bij het NICC een formulier om contactgegevens in te vullen.

Met name moet duidelijk worden aangegeven of de vraag tot analyse afkomstig is van een Procureur des Konings of een Onderzoeksrechter. Gelieve steeds de naam en voornaam van de betrokken magistraat te vermelden.

Dossiers komende van politiezones van het arrondissement Halle-Vilvoorde

Hiervoor bestaat er een templatevordering vanwege het Parket. Deze vordering moet worden ingevuld (en ondertekend) door de betrokken politiedienst, samen met een inlichtingenformulier (cf. omzendbrief nr. OB 2018/005).

Dossiers komende van politiezones van het arrondissement Brussel

Hiervoor bestaat er een templatevordering vanwege het Parket (De Wolf) (cf. Documentatie – PAC 21).
Opgelet! Als een analyse wordt gevraagd door een Onderzoeksrechter, is deze vordering (De Wolf) niet meer van toepassing en moet er een vordering worden opgesteld door de betrokken Onderzoeksrechter.

Bij vragen of onduidelijkheden: gelieve rechtstreeks contact op te nemen met het labo drugs:

Contactgegevens labo drugs NICC / 02/243 46 72 - NICC-DRU@just.fgov.be


WAPENS

PACOS

 • Categorie : Wapen
 • Klasse : zie lijst met klasse in de categorie  “wapens”
 • Beschrijving : inhoud van de verpakking

BEWARING

Wapens dienen eerst veiliggesteld te worden alvorens deze op het NICC mogen neergelegd worden. Ze dienen vervolgens adequaat verpakt te worden, verzegelde kartonnen doos met venster. Gelieve aan te duiden of DNA staalnames reeds gebeurd zijn of niet en of het wapen eerst nog DNA onderzoek moet ondergaan. Gelieve het NICC te informeren omtrent mogelijkse contaminatie van de stukken.

ACCEPTATIECRITERIA

Het NICC accepteert wapens enkel met een bijgevoegde vordering ter analyse van deze wapens, ballistisch en / of DNA onderzoek. Gelieve na te kijken bij ballistisch onderzoek of er ook geen DNA onderzoek gewenst is, indien dit het geval is dienen deze wapens eerst op DNA onderzocht te worden daar ballistisch onderzoek nefast is voor DNA onderzoek.

Kanaalplan (Brussel)

In het kader van het kanaalplan, beschikken we over een type vordering. Deze wapens dienen eerst naar het labo van de FGP Brussel te gaan alvorens deze op het NICC neer te leggen.


MAT

PACOS

 • Categorie : Sporendragers
 • Klasse : zie lijst met klasse in de categorie  “Sporendragers”
 • Beschrijving : kit nummer indien aanwezig en / of inhoud van de verpakking

BEWARING

De stukken dienen verpakt en verzegeld te zijn.

ACCEPTATIECRITERIA

De stukken worden geaccepteerd wanneer een vordering ter analyse de stukken vergezeld. Stukken dienen adequaat verpakt en verzegeld te zijn.


KIT ENTOMOLOGIE

PACOS

 • Categorie : Sporendragers
 • Klasse : Microsporen Kit 'Entomologie'
 • Beschrijving : kit nummer

BEWARING

ACCEPTATIECRITERIA

De stukken worden geaccepteerd wanneer een vordering ter analyse de stukken vergezeld. Stukken dienen adequaat verpakt en verzegeld te zijn.


BRAND ONDERZOEK

PACOS

 • Categorie : Sporendragers
 • Klasse : zie lijst met klasse in de categorie  “Sporendragers”
 • Beschrijving : kit nummer / of inhoud van de verpakking

BEWARING

De stukken dienen bewaard te worden op kamertemperatuur in een koele,  goed verluchte ruimte en niet blootgesteld aan direct zonlicht.

De volgende verpakkingen worden aangeraden:

 • Glazen bokaal met metalen deksel voor puin, brandresten.
 • Glazen vial (flesje) met schroefdop en teflon liner voor ontvlambare vloeistoffen.
 • ASK zakken (nylon zak met daarrond een polyethyleen zak) voor de kledij van verdachte of lege recipiënten of brandresten die te volumineus zijn om in een glazen bokaal te bewaren. Opgelet! Zakken niet plat duwen om ruimte te besparen, de bovenstaande lucht is namelijk nodig voor de analyse van de vluchtige componenten.

Idealiter worden deze bokalen / zakken zelf nogmaals verpakt in een kartonnen doos / papieren zak. Het is belangrijk de glazen bokalen en flesjes goed te verpakken / beschermen tegen glasbreuk bij transport.  

ACCEPTATIECRITERIA

De stukken worden geaccepteerd wanneer een vordering ter analyse de stukken vergezeld. Stukken dienen adequaat verpakt en verzegeld te zijn.