Aanvaardingscriteria overtuigingsstukken

RICHTLIJN - last updated on 24/06/2021


Aanvaardingscriteria voor overtuigingsstukken (OS) 

 • OS dienen aangeboden te worden in een gesloten en verzegelde verpakking.
 • OS dienen steeds vergezeld te worden van een vordering ter analyse / bewaring door het NICC met uitzondering van SAS-kit (doos), autopsie staalnames, DNA extracten en bloed / speeksel in het kader van drugs in het verkeer. Dit door hun specifieke wijze van bewaring.
 • Alle aangeboden OS moeten:
  • of voorzien zijn van een griffienummer.
  • of geregistreerd zijn in het PACOS systeem en dus voorzien zijn van een SIN nummer. De stukken dienen via levering aan het NICC worden overgemaakt.
 • Kledij van een SAS-kit die niet vergezeld is van een vordering ter analyse / bewaring wordt niet aanvaard op het NICC en dient neergelegd te worden ter griffie.
 • Referentiestalen DNA dienen vergezeld te zijn van een vordering ter analyse.
 • Bloed- en speekselstalen in het kader van drugs in het verkeer dienen vergezeld te zijn van het klinisch verslag / resultaten van de speekseltest.
 • Een referentiestaal DNA veroordeelde wordt niet door het NICC geanalyseerd en dient opgestuurd te worden naar de nationale DNA cel (Federaal Parket).
 • SPEEKSELCOLLECTOREN :
  de SIN-etiketten mogen NIET rechtstreeks op de speekselcollectoren gekleefd worden. Dit beïnvloedt het geijkte gewicht van deze speekselcollectoren dat minutieus bepaald werd en ook in een MB vermeld staat. Op de speekselcollector mag dus enkel het etiket gekleefd worden dat het collectornummer bevat en dat geleverd wordt bij de collectie-kit. Hiervoor is ook een gewicht vastgelegd in het MB.
  De SIN-etiketten moeten worden gekleefd op de bijgevoegde verpakking.
   

Bewaring OS

 • Vloeibare afnames voor DNA analyse, SAS- en SARC kits moeten binnen de 48u overgemaakt worden aan het laboratorium voor genetisch analyse, deze moeten in tussentijd bewaard worden aan een temperatuur van 4°C. Kan deze termijn niet gerespecteerd worden, dan dienen de stalen te worden ingevroren.
 • Bloed- en speekselstalen in het kader van drugs in het verkeer moeten binnen de 3 dagen overgemaakt worden aan het laboratorium toxicologie, deze moeten in tussentijd bewaard worden in de koelkast (2 tot 7°C). Deze mogen NOOIT ingevroren worden.

PACOS

Het NICC is sinds 01/01/21 operationeel met het PACOS systeem van de politie. Voor algemene vragen omtrent PACOS vragen we contact te nemen met het PACOS team van de politie.

Registratie in PACOS van bloed- en speekselstalen in het kader van drugs en / of alcohol in het verkeer is niet verplicht voor het NICC, gelieve u te wenden tot het PACOS team van de politie omtrent welke registraties verplicht zijn of niet in PACOS

 • Algemeen:
  • U kan het NICC vinden bij het aanmaken van een levering onder “exploitatie”, vervolgens kan u daar het NICC selecteren.
  • Het NICC werkt NIET met gekleurde staten (roze, blauwe, gele). Voor ons volstaat het om het ontvangstbewijs met een detail van de stukken bij de stukken te steken.
  • Leveringen van objecten worden geaccepteerd van zodra de objecten ook fysiek op het NICC ontvangen worden
  • Leveringen dienen aangemaakt te worden en niet op voorbereiding te laten staan.
   Belangrijk!
   Gelieve in PACOS niet langer via “levering in voorbereiding” te werken maar rechtstreeks “in levering” te werken. De module “voorbereiding” zorgt ervoor dat teveel leveringen geblokkeerd blijven staan. Hierdoor gebeurd het ook heel vaak dat leveringen x tijd na de fysieke levering pas in levering worden gezet in PACOS zodat onze lijst met te ontvangen leveringen niet meer te overzien wordt.
   Indien u merkt dat uw levering die “in levering” staat nog niet werd geaccepteerd door het NICC, gelieve dan een mail te sturen naar NICC-ERC@just.fgov.be met betrokken SIN en indien mogelijk het ontvangstbewijs in bijlage. Dan doen wij het nodige om dit in orde te brengen.
  • Afgedrukt ontvangstbewijs in 2-voud bij de objecten leggen, onze chauffeur tekent 1 exemplaar af als bewijs dat hij deze meegenomen heeft, het andere wordt op het NICC gebruikt om de levering snel te identificeren.
  • Gelieve in PACOS onder “kitnummer” de SAS/SARC-kit nummer, venulenummer, speekselcollectornummer, … te vermelden.
 • SLA SAS-kit Antwerpen / Limburg:
  • Indien geen vordering ter analyse, de SAS-kit wordt naar het NICC overgemaakt en de kledij naar de griffie. Virtuele neerlegging naar de griffie is niet meer nodig. Enkel levering aanmaken naar het NICC in PACOS en een mail naar NICC ter ophaling van de kit.
  • Indien vordering ter analyse, alle genoemde objecten in de vordering worden via levering in PACOS naar het NICC overgemaakt. Virtuele neerlegging niet meer nodig, mail naar NICC ter ophaling genoemde objecten.

Het NICC beschikt over een eigen chauffeurdienst die bij de griffies en politiezones de stalen ophaalt

 • Eenvoudig aan te vragen via NICC-ERC@just.fgov.be
 • Koelsysteem in wagens met permanente monitoring
 • Snelle en flexibele ophaling verzekerd
 • Ophaling over heel België

Gelieve in de aanvraag tot ophaling de volgende informatie te vermelden:

 1. Naam en telefoonnummer van de contactpersoon
 2. Adres en openingsuren
 3. Aantal op te halen stalen en hun referenties
 4. Vordering ter analyse of bewaring