Publicaties criminologie

Publicaties criminologie

Het onderzoek van de OD Criminologie wordt gepubliceerd in de vorm van rapporten. U kan ze hier gratis downloaden. We vermelden hier de publicaties van onze onderzoekers in wetenschappelijke werken en tijdschriften, opdat u uw informatie kan aanvullen.

KLIK HIER om de publicaties per auteur te bekijken. Of klik op de naam van een auteur voor een overzicht.

Les questions de justice pénale et de sécurité occupent une place importante dans le débat public et politique de nos sociétés. Elles sont par ailleurs l’objet d’un examen scientifique de la part de criminologues, de sociologues, de juristes, de psychologues, d’historiens, etc. Pourtant, force est de constater que ces deux sphères ne communiquent que très rarement.

termen gescheiden door komma's

jsjv#18 december 2021

EEN DERDE VAN ONZE GEVANGENISBEVOLKING BESTAAT UIT BEKLAAGDEN

DE TOEPASSING VAN DE VOORLOPIGE HECHTENIS IN BELGIË VERKLAREN. EEN LONGITUDINAAL ONDERZOEK

Sinds het begin van de jaren 1990 is de gevangenisbevolking in België spectaculair toegenomen. Ondanks de flinke uitbreiding van de gevangeniscapaciteit blijft de overbevolking problematisch. In 2016 bestond meer dan een derde van de bevolking van onze gevangenissen echter uit beklaagden in voorlopige hechtenis. In die context vormt de inperking van het gebruik van de voorlopige hechtenis dan ook een grote uitdaging, niet alleen met betrekking tot de grondrechten van de betrokkenen maar ook wat het – zij het wat meer concrete – organisatorische aspect betreft. Om de toepassing van de voorlopige hechtenis te veranderen, is het echter noodzakelijk om meer inzicht te hebben in het gebruik en de evolutie ervan. En dat is precies de bedoeling van dit artikel: het brengt verslag uit over een onderzoek dat in kaart brengt welke dossierelementen en beslissingscriteria mee bepalen of er al dan niet wordt gebruik gemaakt van deze vrijheidsberovende maatregel.

04-okt-2021
Artikel in tijdschrift

Recidivecijfers vergelijken: geen goed idee?

Recidivecijfers vergelijken: geen goed idee?

in, Secunews, 4 octobre 2021

 

 

16-sep-2021
Article dans revue

Surveillance, Radicalization and Prison change Self-Analysis of an Ethnographic Survey Under Tension

in, Journal of Contemporary Ethnography, 2021.

 

Radicalisering vanuit de invalshoek van databanken. Addendum

Aanvullende nota over de richtlijnen betreffende het beheer van politionele informatie, National Instituut voor Criminalistiek en Criminologie, Operationele Directie Criminologie, Collectie van de onderzoek rapporten et notas, 4 p.

01-jul-2021
Artikel in tijdschrift

Les banques de données communes dans la lutte contre le terrorisme

in Justice-en-ligne, 1er juillet 2021 https://www.justice-en-ligne.be/Les-banques-de-donnees-communes  

01-jul-2021
Onderzoeksrapport

Anders omgaan met jongeren en jongvolwassenen met een psychische kwetsbaarheid. Een exploratief onderzoek

Anders omgaan met jongeren en jongvolwassenen met een psychische kwetsbaarheid. Een exploratief onderzoek
In opdracht van vzw Re-Member en het Agentschap Opgroeien (Jeugdhulp)
 

De pilootprojecten drughulpverlening in de gevangenis: aanbevelingen op basis van het ‘RECOvery in PRISon’ – RECOPRIS project

in, Panopticon, 2, pp. 189-195.

27-mei-2021
Mondelinge presentatie

La récidive et les carrières criminelles des personnes condamnées pour terrorisme en Belgique

Webinaire intitulé "La récidive terroriste : Évaluation du risque et prise en charge – Recidivisme bij terroristen: risicobeoordeling en -beheer", organisé par l’Institut Egmont et  NICC-INCC, 27 mai 2021

10-mei-2021
Artikel in tijdschrift

Etat des lieux des travaux criminologiques sur la récidive en Belgique

in, B. MINE, La récidive et les carrières criminelles en Belgique, Col. Les Cahiers du Groupe d'Études sur les Politiques de Sécurité, Politeia, Bruxelles, pp. 55-88.

Terugblikken naar de toekomst? Ontwikkelingen in besluitvorming omtrent uitgaansvergunningen en penitentiaire verloven?

in, FATIK, 169, pp. 16-22.

Pagina's