Publicaties criminologie

Publicaties criminologie

Het onderzoek van de OD Criminologie wordt gepubliceerd in de vorm van rapporten. U kan ze hier gratis downloaden. We vermelden hier de publicaties van onze onderzoekers in wetenschappelijke werken en tijdschriften, opdat u uw informatie kan aanvullen.

KLIK HIER om de publicaties per auteur te bekijken. Of klik op de naam van een auteur voor een overzicht.

Les questions de justice pénale et de sécurité occupent une place importante dans le débat public et politique de nos sociétés. Elles sont par ailleurs l’objet d’un examen scientifique de la part de criminologues, de sociologues, de juristes, de psychologues, d’historiens, etc. Pourtant, force est de constater que ces deux sphères ne communiquent que très rarement.

termen gescheiden door komma's
31-mrt-2018
Onderzoeksrapport

Hervorming van het Brusselse jeugddelinquentierecht

Het project vloeide voort uit een vraag van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) die, naar aanleiding van de zesde staatshervorming, een reflectie wilde houden over de manier waarop ze haar nieuwe bevoegdheid inzake de aanpak van jeugddelinquentie in Brussel-Hoofdstad wil invullen.

25-jan-2018
jsjv (nl)

jsjv #12 Januari 2018

WAAROM DE RISICO’S OP PARTNERGEWELD IN BELGIË EVALUEREN?

Personen die werken in de psycho-medisch-sociale sector, bij de politie of bij het gerecht worden regelmatig geconfronteerd met situaties waarin partnergeweld zich voordoet. De complexiteit van deze situaties maakt een evaluatie van de risico’s op het geweld, maar ook de beheersing ervan moeilijk: is de relatie gekalmeerd, bestaat er een grote kans op recidive of is er zelfs sprake van een toename van geweld? Hoe kunnen we de risico’s beheersen aangezien er dikwijls verschillende actoren bij de situatie betrokken zijn? Om de professionals te ondersteunen, werden instrumenten voor de evaluatie en het beheersen van de risico’s ontwikkeld. Via de evaluatie van een lijst van criteria, hebben zij als doel om zicht te krijgen op de situatie. Deze gestandaardiseerde instrumenten kunnen zowel een grote dienst bewijzen, als hun doel mislopen. En, niets zou nadeliger zijn dan vertrouwen te stellen in inefficiënte instrumenten. Dat is de reden waarom het NICC getracht heeft het nut van deze instrumenten te preciseren door professionals te ondervragen over hun praktijken en de hulp die deze instrumenten hen daarbij bieden.

05-jan-2018
Hoofdstuk in boek

From one recession to another: the lessons of a long-term political economy of punishment. The example of Belgium (1830-2014)

in Melossi D., Sozzo M. & Brandariz-Garcia J., The political economy of punishment today. Visions, debates and challenges, New York, USA: Routledge, 2018, 107-136.

18-jul-2017
Artikel in tijdschrift

Violences conjugales et justice pénale : un couple à problèmes ?

in Champ pénal/Penal field [En ligne], Vol. XIV | 2017, mis en ligne le 18 juillet 2017, URL : http://champpenal.revues.org/9600 ; DOI : 10.4000/champpenal.9600

18-jul-2017
Artikel in tijdschrift

Violences conjugales : un dilemme pour la justice pénale ? Leçons d’une analyse des enregistrements statistiques effectués dans les parquets belges

in Champ pénal/Penal field [En ligne], Vol. XIV | 2017, mis en ligne le 18 juillet 2017, URL : http://champpenal.revues.org/9593 ; DOI : 10.4000/champpenal.9593.

Violences conjugales et justice pénale

in, Dossier spécial de la revue Champ pénal/Penal Field, France : CNRS Revue.Org, juillet 2017.

 

 

Ce que le management fait faire à la justice et à la police. Justice et management : les enjeux pour une transition vers une justice modernisée

in Science Connection 51 (Juin-juillet 2016): 17‑23.

01-jun-2017
Hoofdstuk in boek

Actualités autour des alternatives à la détention préventive

in Y. Cartuyvels, C. Guillain & T. Slingeneyer (Eds.), Les alternatives à la détention en Belgique: un état des lieux, à l'aune du Conseil de l'Europe (pp. 145-162) (dossier N° 25 de la Revue de Droit Pénal et de Criminologie). Bruxelles: la Charte. ISBN 978 2 87403 452 7

01-jun-2017
Hoofdstuk in boek

’Virtual’ versus ‘real’ prison: which is best? Comparing the re-incarceration rates after electronic monitoring and imprisonment in Belgium

in A. Blokland & V. van der Geest (Eds.). The Routledge International Handbook of Life-Course Criminology (pp. 417-435). New York: Routledge. ISBN 978-1-13-881366-3

JSJV #11 APRIL 2017

DE GEREGISTREERDE CRIMINALITEIT VAN JONGVOLWASSENEN IN BRUSSEL: HET BELANG VAN DE SOCIO-ECONOMISCHE CONTEXT

Uit de analyse van de statistische indicatoren met betrekking tot de geregistreerde delinquentie van Brusselse jongeren van 18 tot 25 jaar blijkt dat er een zeer significante relatie bestaat tussen de percentages bij het gerecht aangemelde jongeren volgens de gemeente waar ze wonen, en de indicatoren die de sociaaleconomische context van elk van de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kenmerken. Het is alsof het percentage bij het gerecht aangemelde jongeren in elke gemeente rechtstreeks evenredig is met het werkloosheidscijfer, het gemiddelde inkomen of het percentage leefloners die in de gemeente kunnen worden vastgesteld. Dit artikel beschrijft de belangrijkste etappes bij het bijeenbrengen en analyseren van die nieuwe gegevens en verduidelijkt de bevindingen in het licht van de wetenschappelijke inzichten die werden opgedaan in twee zeer verschillende onderzoekstradities in de criminologie.

Pagina's