Publicaties criminologie

Publicaties criminologie

Het onderzoek van de OD Criminologie wordt gepubliceerd in de vorm van rapporten. U kan ze hier gratis downloaden. We vermelden hier de publicaties van onze onderzoekers in wetenschappelijke werken en tijdschriften, opdat u uw informatie kan aanvullen.

KLIK HIER om de publicaties per auteur te bekijken. Of klik op de naam van een auteur voor een overzicht.

Les questions de justice pénale et de sécurité occupent une place importante dans le débat public et politique de nos sociétés. Elles sont par ailleurs l’objet d’un examen scientifique de la part de criminologues, de sociologues, de juristes, de psychologues, d’historiens, etc. Pourtant, force est de constater que ces deux sphères ne communiquent que très rarement.

termen gescheiden door komma's

« Gedetineerden aan het woord! Gedetineerde drugsgebruikers over hun begeleiding »

Justice et Sécurité/Justitie en Veligheid, n°20, januari 2023 [en ligne], URL : https://nicc.fgov.be/upload/publicaties/jsjv20_nl.pdf

« La parole est aux détenus ! Perceptions et vécu de leur accompagnement par des détenus consommateurs de drogues »

in, Justice et Sécurité/Justitie en Veligheid, n°20, janvier 2023 [en ligne], URL : https://nicc.fgov.be/upload/publicaties/jsjv20_fr.pdf

 

jsjv#20 januari 2023

GEDETINEERDEN AAN HET WOORD! Gedetineerde drugsgebruikers over hun begeleiding.

Het zorgaanbod voor gedetineerde drugsgebruikers is ontoereikend in België. Daarom heeft de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid in samenwerking met de Federale Overheidsdienst Justitie in december 2017 een pilootproject opgezet in drie Belgische gevangenissen voor de behandeling van deze specifieke doelgroep. De bedoeling was om een behandelingsmodel, een screeningsinstrument en een gemeenschappelijke screeningprocedure te ontwikkelen en om uiteindelijk het specifieke zorgaanbod de komende jaren uit te breiden naar andere gevangenissen in het land. Na een periode van twee jaar werden de drie pilootprojecten geëvalueerd. In dit artikel laten we de gedetineerden aan het woord die in het kader van de pilootprojecten werden begeleid en geven we suggesties voor verbetering mee. De gedetineerden blijken allemaal een positieve perceptie van hun begeleiding te hebben. Toch hebben ze een aantal aandachtspunten geformuleerd voor de overheid, vooral omtrent de continuïteit van de zorg.

20-dec-2022
Onderzoeksrapport

Violences entre partenaires : impact, processus, évolution et politiques publiques. Analyse des entretiens menés avec des acteurs-clé du secteur policier et de l’assistance policière aux victimes en Fédération Wallonie-Bruxelles

Rapport 48a. in, Collection des rapports de recherche. Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie/Institut National de Criminalistique et de Criminologie, Direction Opérationnelle de Criminologie/Operationele Directie Criminologie, Belspo, IPV Pro&Pol, Bruxelles/Brussel, décembre/december 2022, 148 p.

Le développement d’une base de données intégrée pour l’étude des trajectoires pénales des radicaux

JEUNIAUX, P., MINE, B. & DETRY, I. (décembre 2022). Le développement d’une base de données intégrée pour l’étude des trajectoires pénales des radicaux. Rapport de recherche de l’Institut National de Criminalistique et de Criminologie, Direction Opérationnelle Criminologie, Collection des rapports et notes de recherche, numéro 53, 234 pages

La radicalité verbalisée.

Analyse du discours de personnes radicales à propos de leur engagement et de leur(s) expérience(s) avec les autorités.

In  Institut National de Criminalistique et de Criminologie, DO Criminologie, Onderzoeksrapport n°50, Bruxelles, september 2022, 206 p.

Folks, Authorities and Radicalism: between polarization and social construction

(2022) Final Report, Brussels: Belgian Science Policy Office 2017, BRAIN-be (Belgian Research Action through Interdisciplinary Networks).

 

jsjv#19 juni 2022

LOKALE BEMIDDELING, EEN VEELZIJDIG ALTERNATIEF VOOR GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES

Hoewel de meeste inbreuken strafrechtelijk worden afgehandeld, wordt soms ook beslist om ze administratief op te volgen, wat aanleiding kan geven tot het opleggen van een administratieve sanctie. Op het niveau van de steden en gemeenten zijn de sanctionerend ambtenaren belast met deze taak. Zij maken hoofdzakelijk gebruik van administratieve geldboetes, maar doen soms ook beroep op een alternatieve maatregel: de lokale bemiddeling. Een bemiddelingsprocedure impliceert de tussenkomst van een bemiddelingsdienst of een bemiddelaar. In België worden een dertigtal lokale bemiddelaars gesubsidieerd door de POD Maatschappelijke Integratie in het kader van het zogenaamde Grootstedenbeleid. Dit artikel brengt verslag uit over een onderzoek dat de praktijken van deze bemiddelaars documenteert, door in te gaan op hun relaties met de andere actoren die betrokken zijn bij de uitvoering van het beleid voor de bestraffing van inbreuken op het lokale leven. 

22-mei-2022
Onderzoeksrapport

Les dossiers judiciaires : la gestion du costume pénal de l’IPV. Analyse des dossiers.

 

in Institut National de Criminalistique et de Criminologie, Département de Criminologie, Onderzoeksrapport n°48c, Brussel, 121 p.

Des dossiers (pas) comme les autres. L’accompagnement socio-judiciaire des dossiers de terrorisme en Belgique francophone

in, Champ pénal / Penal field, nouvelle revue internationale de criminologie [En ligne]

https://journals.openedition.org/champpenal/13583

 

 

Pagina's