Publicaties criminologie

Publicaties criminologie

Het onderzoek van de OD Criminologie wordt gepubliceerd in de vorm van rapporten. U kan ze hier gratis downloaden. We vermelden hier de publicaties van onze onderzoekers in wetenschappelijke werken en tijdschriften, opdat u uw informatie kan aanvullen.

KLIK HIER om de publicaties per auteur te bekijken. Of klik op de naam van een auteur voor een overzicht.

Les questions de justice pénale et de sécurité occupent une place importante dans le débat public et politique de nos sociétés. Elles sont par ailleurs l’objet d’un examen scientifique de la part de criminologues, de sociologues, de juristes, de psychologues, d’historiens, etc. Pourtant, force est de constater que ces deux sphères ne communiquent que très rarement.

termen gescheiden door komma's
23-jun-2023
Onderzoeksrapport

Trends in Criminaliteit. De crime drop internationaal en in België

in, Onderzoeksrapport nr 57a, Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie, Operationele Directie Criminologie, Collectie van onderzoeksrapporten en onderzoeksnota’s, 63 p. 

Verkennend onderzoek in verband met de invoering van een methodologie voor de retrospectieve analyse van feminicides in België

in, Rapport de recherche/Onderzoeksrapport nr 56b – Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie/Institut National de Criminalistique et de Criminologie, Direction Opérationnelle de Criminologie/Operationele Directie Criminologie, Collection des rapports et notes de recherche / Collectie van onderzoeksrapporten en onderzoeksnota’s, 64 p.

De sociaaljuridische trajecten van terugkeerders in België : stand van zaken van de betrokkene actoren en van de bestaande procedures

in Onderzoeksrapport van het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie/ Operationele Directie Criminologie, Bruxelles/Brussel, 2023, n°55, 84 p.

« Gedetineerden aan het woord! Gedetineerde drugsgebruikers over hun begeleiding »

Justice et Sécurité/Justitie en Veligheid, n°20, januari 2023 [en ligne], URL : https://nicc.fgov.be/upload/publicaties/jsjv20_nl.pdf

26-jan-2023
Mondelinge presentatie

The development of a graph-based integrated historical database to study the trajectories of radicals in Belgium, Working Group on Radicalization, Extremism, and Terrorism (WG-EXTREME)

European Society of Criminology & Vrije Universiteit Amsterdam, 26 janvier 2023.

« La parole est aux détenus ! Perceptions et vécu de leur accompagnement par des détenus consommateurs de drogues »

in, Justice et Sécurité/Justitie en Veligheid, n°20, janvier 2023 [en ligne], URL : https://nicc.fgov.be/upload/publicaties/jsjv20_fr.pdf

 

jsjv#20 januari 2023

GEDETINEERDEN AAN HET WOORD! Gedetineerde drugsgebruikers over hun begeleiding.

Het zorgaanbod voor gedetineerde drugsgebruikers is ontoereikend in België. Daarom heeft de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid in samenwerking met de Federale Overheidsdienst Justitie in december 2017 een pilootproject opgezet in drie Belgische gevangenissen voor de behandeling van deze specifieke doelgroep. De bedoeling was om een behandelingsmodel, een screeningsinstrument en een gemeenschappelijke screeningprocedure te ontwikkelen en om uiteindelijk het specifieke zorgaanbod de komende jaren uit te breiden naar andere gevangenissen in het land. Na een periode van twee jaar werden de drie pilootprojecten geëvalueerd. In dit artikel laten we de gedetineerden aan het woord die in het kader van de pilootprojecten werden begeleid en geven we suggesties voor verbetering mee. De gedetineerden blijken allemaal een positieve perceptie van hun begeleiding te hebben. Toch hebben ze een aantal aandachtspunten geformuleerd voor de overheid, vooral omtrent de continuïteit van de zorg.

30-dec-2022
Onderzoeksrapport

L’incidence de la politique antiterroriste belge sur l’application du droit des étrangers. A travers la jurisprudence du Conseil du contentieux des étrangers (CCE)

Rapport de la recherche réalisé dans le cadre du programme AFFECT (Evaluation de l’impact des politiques belges de déradicalisation sur la cohésion sociale et les libertés) financé par BELSPO (volet CCE),

Collection des rapports de recherche de la Direction opérationnelle de Criminologie n°52, Institut National de Criminalistique et de Criminologie, 115 p.

 

 

23-dec-2022
Mondelinge presentatie

Constructing a graph-based Integrated Historical Database (IHD) to study Recidivism and Criminal Careers

European Society of Criminology, Málaga, 23 septembre 2022..

20-dec-2022
Onderzoeksrapport

Violences entre partenaires : impact, processus, évolution et politiques publiques. Analyse des entretiens menés avec des acteurs-clé du secteur policier et de l’assistance policière aux victimes en Fédération Wallonie-Bruxelles

Rapport 48a. in, Collection des rapports de recherche. Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie/Institut National de Criminalistique et de Criminologie, Direction Opérationnelle de Criminologie/Operationele Directie Criminologie, Belspo, IPV Pro&Pol, Bruxelles/Brussel, décembre/december 2022, 148 p.

Pagina's