Publicaties per auteur

zoek op naam
AMRANI, Lamya
Les décisions prises par les magistrats du parquet et les juges de la jeunesse à l’égard des mineurs délinquants  (30-06-2001) Onderzoeksrapport
De beslissingen genomen door de parketmagistraten en de jeugdrechters ten aanzien van delinquente minderjarigen  (30-12-2001) Onderzoeksrapport
BLOMART, Jeannine
La concertation restaurative en milieu scolaire : un pas vers un meilleur climat ?  (10-09-2016) Artikel in tijdschrift
La concertation restaurative en groupe en milieu scolaire: un pas vers un meilleur climat ?  (01-09-2016) Artikel in tijdschrift
BOLIVAR, Daniela
Implementing a better response to victims’ needs  (30-12-2012) Onderzoeksrapport
BURSSENS, Dieter
Van preventie gesproken  (10-02-2007) Hoofdstuk in boek
La médiation pénale: à la lumière de la banque de données des maisons de justice  (01-01-2013) Artikel in tijdschrift
Andere ondersteunende kaders voor preventie  (10-02-2007) Hoofdstuk in boek
Evaluation issues in crime prevention  (10-10-2014) Bijdrage aan een congres
Van voor naar achter, van links naar rechts. Jongeren en mobiliteit  (01-09-2007) Hoofdstuk in boek
Preventie van geweld. Harde werkers gevraagd, geen harde roepers  (01-09-2010) Artikel in tijdschrift
Over mogen, moeten, willen en kunnen werken. Werk in het jeugdonderzoek 2000-2005  (10-02-2006) Hoofdstuk in boek
Algemene preventie: concepten, kaders en wenselijke preventie  (10-09-2008) Artikel in tijdschrift
Preventie en jeugd. Voorstelling van een onderzoek  (20-10-2004) Hoofdstuk in boek
Herstelgericht groepsoverleg in een pedagogische context  (10-09-2008) Artikel in tijdschrift
De neveneffecten van preventie. Een volwaardige kosten-baten analyse als antwoord op disproportionele maatregelen  (01-09-2016) Artikel in tijdschrift
Status Report Belgium. Training Programmes in Crime Prevention in Belgium  (10-09-2008) Hoofdstuk in boek
Preventie gespiegeld. Preventie m.b.t. de jeugd inzake welzijn en gezondheid  (01-09-2003) Artikel in tijdschrift
Bemiddeling in strafzaken. Een blik op de praktijk vanuit SIPAR, de databank van de justitiehuizen  (01-01-2012) Hoofdstuk in boek
Advances in Crime Prevention Evaluation: Developing a Fully Fledged Cost-Benefit Analysis  (18-11-2016) Mondelinge presentatie

Pagina's