Publicaties per auteur

zoek op naam
AMRANI, Lamya
De beslissingen genomen door de parketmagistraten en de jeugdrechters ten aanzien van delinquente minderjarigen  (30-12-2001) Onderzoeksrapport
Les décisions prises par les magistrats du parquet et les juges de la jeunesse à l’égard des mineurs délinquants  (30-06-2001) Onderzoeksrapport
BLOMART, Jeannine
La concertation restaurative en groupe en milieu scolaire: un pas vers un meilleur climat ?  (01-09-2016) Artikel in tijdschrift
La concertation restaurative en milieu scolaire : un pas vers un meilleur climat ?  (10-09-2016) Artikel in tijdschrift
BOLIVAR, Daniela
Implementing a better response to victims’ needs  (30-12-2012) Onderzoeksrapport
BURSSENS, Dieter
Hulpverlening met een sausje van preventie  (10-09-2004) Artikel in tijdschrift
La détention préventive sous (sans) conditions. Débat entre les acteurs de l'instruction judiciaire  (01-01-2011) Hoofdstuk in boek
Preventie in het onderwijs. Groeien naar "wenselijke preventie  (01-09-2003) Artikel in tijdschrift
Bemiddeling in strafzaken in België. Een blik op een gediversifieerde praktijk  (01-01-2014) Artikel in tijdschrift
Van preventie gesproken  (10-02-2007) Hoofdstuk in boek
La médiation pénale: à la lumière de la banque de données des maisons de justice  (01-01-2013) Artikel in tijdschrift
Andere ondersteunende kaders voor preventie  (10-02-2007) Hoofdstuk in boek
Evaluation issues in crime prevention  (10-10-2014) Bijdrage aan een congres
Van voor naar achter, van links naar rechts. Jongeren en mobiliteit  (01-09-2007) Hoofdstuk in boek
Preventie van geweld. Harde werkers gevraagd, geen harde roepers  (01-09-2010) Artikel in tijdschrift
Over mogen, moeten, willen en kunnen werken. Werk in het jeugdonderzoek 2000-2005  (10-02-2006) Hoofdstuk in boek
Algemene preventie: concepten, kaders en wenselijke preventie  (10-09-2008) Artikel in tijdschrift
Preventie en jeugd. Voorstelling van een onderzoek  (20-10-2004) Hoofdstuk in boek
Herstelgericht groepsoverleg in een pedagogische context  (10-09-2008) Artikel in tijdschrift
De neveneffecten van preventie. Een volwaardige kosten-baten analyse als antwoord op disproportionele maatregelen  (01-09-2016) Artikel in tijdschrift

Pagina's