Internationaal

Misdaad stopt niet bij de landsgrenzen. Met de open grenzen binnen de Europese Unie en het vrije verkeer van personen is internationale samenwerking meer en meer een vereiste voor accuraat forensisch werk. Dankzij het beschikbaarheidsprincipe en de beslissing 2008/615/JHA van de Europese raad (voordien het verdrag van Prüm) kunnen verschillende landen bepaalde gegevens zoals DNA-profielen over de grenzen heen uitwisselen. Sporendatabanken worden dan ook steeds meer onderling verbonden.

 

Internationaal netwerk

Het NICC is medestichter van het European Network of Forensic Science Institutes (ENFSI). Dat netwerk omvat momenteel 64 laboratoria afkomstig uit 36 landen in de Raad van Europa en wil forensisch onderzoek in Europa op een kwalitatief hoogstaand peil brengen én houden. Eén van de vereisten om lid te worden, is geaccrediteerd zijn volgens de internationale norm ISO 17025 of ISO 17020 of deze accreditatie binnen afzienbare tijd bekomen.

Via 17 verschillende internationale werkgroepen, elk gespecialiseerd in een bepaald expertisedomein, wil het ENFSI:  
- technische uitwisseling bevorderen
- nieuwe technieken ontwikkelen om stalen te nemen, te bewaren en te analyseren
- de ontwikkeling van internationale normen bevorderen
- opleidingsprogramma’s aanbieden aan collega’s
- grootschalige statistische studies organiseren

Tijdens regelmatige vergaderingen wisselen de werkgroepen wetenschappelijke informatie uit, organiseren ze ringtesten en onderhouden gezamenlijke databanken. Ook nieuwe methodes worden gezamenlijk uitgetest.  De ‘European Academy of Forensic Science’ organiseert daarnaast driejaarlijks wetenschappelijke bijeenkomsten.

 

Andere partners - Het NICC werkt samen met heel wat organisaties:

  • Interpol Standing Committee on Disaster Victim Identification
  • Interpol DNA Monitoring Expert Group
  • European DNA Profiling Group (EDNAP)
  • International Society of Forensic Genetics (ISFG)
  • Scientific Working Group for Firearms and Toolmarks (SWGGUN) (FBI)
  • Rosita II: werkgroep van de EU over het bepalen van drugs in biologische vloeistoffen
  • Young Scientists Committee van het TIAFT (The International Association of Forensic Toxicologists)
  • European Fiber Group (EFG)

 

Lees meer :
- NICC magazine n°2 : Grensoverschrijdende expertise in kruitsporenonderzoek
- NICC magazine n°3 : Europees sterk in forensisch onderzoek
- NICC magazine n°4 : NICC start met internationale uitwisseling van DNA-gegevens : PIES-project evalueert en stimuleert implementatie Verdrag van Prüm
- NICC magazine n°6 : Internationale erkenning voor NICC-experts : Laboratorium verf en kruitsporen gevraagd voor conferentie Interpol