Drugs

  • analyse en identificatie van verdovende middelen en psychotrope stoffen, versnijdings- en verdunningsmiddelen, grondstoffen, 'smart drugs', toxische stoffen en microsporen van drugs op kleding, stoffilters, verpakkingen, ...
  • ontmanteling van clandestiene laboratoria
  • drugs profiling

In de eerste plaats verrichten we onderzoek om verdovende middelen en psychotrope stoffen op te sporen. Daarnaast analyseren we ook andere stoffen die te maken hebben met drugs en de drugsscene, zoals versnijdings- en verdunningsmiddelen, grondstoffen voor de aanmaak van drugs (precursoren), "smart drugs", geneesmiddelen, toxische stoffen en hormoonpreparaten.


Toepassingen

Identificatie
Na extractie wordt aan de hand van gaschromatografie en massaspectrometrie, de aanwezigheid van een verdovend middel aangetoond. We identificeren verdovende middelen in poeders (bijvoorbeeld cocaïne, heroïne, amfetamine), in tabletten (bijvoorbeeld MDMA, MDEA) en in plantaardig materiaal (bijvoorbeeld d9-THC in cannabis, cathine en cathinone in khat, psilocine en psilocybine in paddestoelen).

Daarnaast analyseren we sporen op bijvoorbeeld kleding of andere materialen. In sommige gevallen gebeurt dat door analyse van microfilters, na het stofzuigen van bijvoorbeeld auto’s. We onderzoeken ook complexe matrices waar drugs soms in verborgen worden, bijvoorbeeld cocaïne in olie of in shampoo, of met cocaïne geïmpregneerde kunststof, kleding en papier.

Gehaltebepaling
De strafmaat voor overtreding van de drugswetgeving wordt in België niet bepaald door het gehalte van de gevonden drugs. Toch kan het voor de magistraat en/of de politie interessant zijn te weten of een poeder bijvoorbeeld 1% of 90% drugs bevat. Gehaltebepalingen worden om verschillende redenen uitgevoerd:
- om de drugs op de Belgische markt te inventariseren
- om de concentratie te bepalen van synthetische drugs in tabletten, in het kader van het «Early Warning System»
- om verschillende monsters van drugs te vergelijken

Vergelijkend onderzoek 
We gaan na of er een verband is tussen verschillende partijen drugs (afkomstig van een dealer en een klant of van een clandestien labo en een dealer). Een vergelijkend onderzoek gebeurt op basis van uitgebreide en nauwkeurige analyses die statistisch verwerkt worden. Wanneer de karakteristieken van onderzochte drugspartijen zeer goed met elkaar overeenstemmen, dan is het heel waarschijnlijk dat er een verband bestaat.

Vergelijkend onderzoek gebeurt op basis van de aard en concentratie van de hoofdcomponenten, laaggeconcentreerde onzuiverheden (ook « profiling » genoemd), andere verontreinigingen, versnijdingsmiddelen en vulstoffen en vorm, afmetingen en logo bij tabletten.

Ontmanteling van productieplaatsen, staalname en analyse
Bij de ontdekking van illegale productieplaatsen geven we advies over de gebruikte syntheseprocessen, over de mate van gevaar en over de deskundige stopzetting van het proces. We assisteren ter plaatse bij de ontmanteling en de uitvoering van het forensisch onderzoek.

Bij de ontmanteling worden verscheidene stalen genomen die in het laboratorium onderzocht worden op samenstelling, gebruikte methode en op productiekwaliteit. Hieruit kan, eventueel bij benadering, afgeleid worden wat de productiecapaciteit was. We ontmantelen en/of analyseren ook opslagplaatsen van chemicaliën en tabletteerinrichtingen, gedumpte afvalstoffen, verlaten en ontmantelde illegale productieplaatsen en cannabisplantages.

Advies
Het NICC geeft advies over chemicaliën en materialen (uitrusting) die eventueel bruikbaar zijn voor de aanmaak van drugs en van drugsprecursoren (grondstoffen), gebruikte syntheseprocessen en schatting van productiecapaciteit.

Diversen
Andere stoffen die we onderzoeken: hormoonpreparaten, geneesmiddelen gebruikt in het illegaal circuit en illegaal aangemaakte geneesmiddelen (bijvoorbeeld Viagra, Rohypnol), verdachte voedingswaren of voorwerpen (drinkglazen, bekers, flessen) bij moord of zelfmoord, drugsparafernalia (bijvoorbeeld injectiespuiten) of vergiftigd dierenvoedsel.


Technieken

  • GC-MS
  • GC-FID
  • UPLC-DAD
  • IR
  • LC-MS/MS
  • Gerobotiseerde extractie

Amfetaminedatabank en chemisch profiling van drugs met amfetaminemonsters van in beslag genomen drugs en van de locatie van clandestiene productie

Chemische profiling
Profiling houdt in dat we in beslag genomen drugs vergelijken, om bijvoorbeeld een verband aan te tonen tussen drugsvangsten en productielaboratoria. Daarnaast levert profiling gegevens op over netwerken, criminele organisaties, drugstrafieken, bereidingsmethoden en gebruikte precursoren. Het interpreteren van de resultaten van systematische profiling is daarom essentieel voor de operationele en strategische bestrijding van de drugshandel.

Door de aanwezigheid en onderlinge verhoudingen van een groot aantal verontreinigingen en bijproducten in een drug te onderzoeken, stellen we een soort fingerprint op van de onderzochte stof. Het vergelijken van een een aantal monsters aan de hand van die fingerprint heet case-to-case-vergelijking.

Amfetaminedatabank
Voor synthetische drugs, specifiek amfetamine, bestaat een Europese databank met de profielen van duizenden in beslag genomen monsters. Dankzij die internationale databank kunnen we verbanden leggen tussen amfetaminevangsten in verschillende landen. Om in de databank opgenomen te worden, moet een monster van in beslag genomen amfetamine meer dan 500 gram wegen. Daarnaast worden ook monsters opgenomen afkomstig van de locatie van clandestiene productie (zonder minimumgewicht).

De amfetaminedatabank is een modulair systeem. Dat betekent dat het zo nodig uitgebreid kan worden voor andere drugs. Zo behoort de internationale uitwisseling van MDMA-profielen tot de mogelijkheden.

Zowel chemische profiling als de amfetaminedatabank dragen in belangrijke mate bij tot de controle van de internationale amfetaminehandel. Het NICC vertegenwoordigt België hierin als partner in het European Drugs Profiling System (EDPS).

 

Lees meer :
- NICC magazine n°8 : Op zoek naar een draagbaar en betrouwbaar drugdetectiesysteem
- NICC magazine n°1 : drugsgerelateerde criminaliteit - NICC-expertise mee aan de basis van nieuwe internationale guidelines
- NICC magazine n°2 : NICC werkt mee aan generische wetgeving rond designer drugs

Zoektermen: