Voorstelling

De operationele directie Criminologie van het NICC werkt met onderzoekers om criminologische langetermijnstudies uit te voeren.  Er komt een breed spectrum van onderwerpen komt aan bod: jeugd, slachtofferbeleid, strafuitvoering, werking van de repressieve instellingen enz.

De onderzoekers van de OD Criminologie analyseren de beschikbare cijfers, maar verrichten ook kwalitatieve studies op basis van interviews met sleutelactoren, waarnemingen, groepsanalyses enz.

De conclusies van de onderzoeken dienen om de criminaliteit en de werking van het staatsapparaat beter te begrijpen.  Ze zijn ook zeer nuttig om verbeteringen aan te brengen in het systeem dat afwijkend gedrag moet aanpakken.  Al onze studies zijn gratis beschikbaar op deze internetsite.

De operationele directie organiseert tevens colloquia en andere wetenschappelijke evenementen.  Ze werkt ook mee aan opleidingsacties en verspreidt de resultaten van haar werk onder het publiek.

2020 - Operationele Directie Criminologie JAARVERSLAG

2019 - Operationele Directie Criminologie JAARVERSLAG

2018 - Operationele Directie Criminologie JAARVERSLAG

2017 - Operationele Directie Criminologie JAARVERSLAG

2016 - Operationele Directie Criminologie JAARVERSLAG