Mechanische ballistiek

  • analyse van wapens en munitie
  • restauratie van weggevijlde nummers
  • vergelijking van kogels en hulzen met de data uit de nationale ballistische gegevensbank

Bij een gerechtelijk onderzoek naar een vuurwapenincident moet vaak bepaald worden of aangetroffen kogels en hulzen afgevuurd werden met een bepaald vuurwapen. Onze experten kunnen het gebruikte vuurwapen identificeren aan de hand van de karakteristieke sporen op de huls en het projectiel die ontstaan bij het afvuren van een patroon.


Toepassingen
Identificatie van een vuurwapen : In beslag genomen wapens worden in eerste instantie onderworpen aan een uitgebreid technisch onderzoek. We gaan na of het wapen functioneert en stellen een individuele wapenfiche op. Nagaan of het wapen functioneert is belangrijk omdat het een weerslag kan hebben op de reconstructie van het schietincident.

Ook munitiedelen die aangetroffen worden op de plaats van het misdrijf worden uitvoerig onderzocht. In de mate van het mogelijke worden volgende parameters bepaald: diameter of kaliber, soort (pistoolmunitie, revolvermunitie, oorlogsmunitie, jachtmunitie, enz.), massa, vorm, merk.

De loop van een wapen heeft inwendige trekken en velden om de kogels een draaiende beweging om hun lengteas te geven. Wanneer een kogel wordt afgevuurd, laten die trekken en velden in de loop een afdruk achter op het projectiel. Bij (semi-)automatische vuurwapens worden de hulzen na het schot uit het wapen geworpen. De karakteristieke sporen die hierbij door het wapen worden achtergelaten op de huls kunnen ook leiden tot identificatie.

Om tot een onbetwistbare identificatie te komen, worden met de in beslag genomen vuurwapens referentieschoten afgevuurd. Via het semi-geautomatiseerde vergelijkingssysteem (IBIS/Evofinder) en met een vergelijkingsmicroscoop worden deze referentiekogels en –hulzen vergeleken met de in beslag genomen munitiedelen.

Als het gerecht een reconstructie van een schietincident beveelt, zal de deskundige nagaan of de technische vaststellingen na de feiten (gebruikte wapens, schootsrichting, kaliber, positie van de schutter, verwondingen van het slachtoffer, …) verenigbaar zijn met de verklaringen van de verdachten, slachtoffer en getuigen.

Bij onopgeloste zaken worden munitiedelen die niet geïdentificeerd zijn opgeslagen in de Nationale Ballistische Gegevensbank. Bij elke nieuwe zaak wordt deze geraadpleegd. Het NICC beschikt ook over een gegevensbank van referentieschoten met vuurwapens en een referentiecollectie van vuurwapens.

 

Lees meer :
- NICC mini magazine n°2 : gewapend voor efficiënter ballistisch onderzoek