Brand & Vluchtige Componenten

  • opsporing, identificatie en vergelijking van brandversnellers
  • onderzoek van vluchtige ontvlambare vloeistoffen
  • analyse van vervluchtigbare componenten

In België vatten per jaar ongeveer 10.000 gebouwen vuur, met dramatische gevolgen: verlies van levens, fysieke en psychologische trauma’s, materiële en economische schade. Essentieel is de oorzaak van de brand te achterhalen, om ongevallen te voorkomen en om brandstichters te straffen. Zelfs al is de meerderheid van branden accidenteel, toch is een belangrijk percentage van branden te wijten aan opzettelijke handelingen : tussen 10% tot 30%. In zulke gevallen werd de brand meestal aangestoken met vluchtige ontvlambare vloeistoffen, ook wel brandversnellers genoemd, zoals bv. motorbenzine, white spirit, petroleum. Na de brand kunnen residu’s van die vloeistoffen nog in kleine hoeveelheden aangetroffen worden op de plaats(en) waar ze uitgegoten werden.

Wanneer de onderzoekers ter plaatse vermoeden dat er brandversnellers gebruikt werden, worden er stalen genomen. Een speciaal getrainde brandhond van de federale politie dienst Hondersteun (DACH) kan daarbij worden ingezet op diverse plaatsen. In complexe gevallen verleent het NICC assistentie bij het onderzoek ter plaatse van de verdachte branden.

Ook de kledij van verdachten waarvan men vermoedt dat deze residu’s van ontvlambare vloeistoffen bevatten, kan onderzocht worden op voorwaarde dat de kledij binnen de  48 uur na de brand in beslag wordt genomen en op een correcte manier wordt verpakt. Om de verdamping van eventuele sporen van brandversnellers en de contaminatie tussen stalen tegen te gaan moeten de stalen bewaard worden in aangepaste verpakkingen (glazen recipiënten of zakken uit speciaal polymeer materiaal) en dienen de stalen genomen worden door goed opgeleide personen (privé deskundigen of leden van de labo’s van de technische en wetenschappelijke politie).


Toepassingen
In eerste instantie worden de sporen uitgebreid beschreven.

De vrijgekomen dampen uit de stalen worden nadien door middel van capillaire gaschromatografie gekoppeld aan massaspectrometrie geanalyseerd. De verkregen analyse resultaten worden vergeleken met de meest voorkomende brandversnellers.

In bijzondere gevallen, als de omstandigheden van een brand moeilijk te bepalen zijn, kunnen technische reconstructies uitgevoerd worden op reële schaal. Die reconstructies gaan meestal gepaard met bijkomende analyses van de materialen die een abnormaal brandgedrag vertoonden.


Technieken

  • gaschromatografie gekoppeld aan massaspectrometrie