-A +A

Statuten

Werken bij het NICC is … Meehelpen aan de zoektocht naar de waarheid.
Op een neutrale, integere, competente en consistente wijze bijdragen tot de realisatie van de werking van het Instituut. Afwisselend en boeiend. Om haar opdrachten te verwezelijken stelt het NICC, als federale wetenschappelijke instelling, een verscheidenheid aan personeelsleden te werk in verschillende statuten.

Administratief en technisch statuut
-
niv A: attaché, adviseur, directeur
- niv B: deskundige
- niv C: administratief of technisch assistent
- niv D: administratief of technisch medewerker

Wetenschappelijk statuut
-
SW1: assistent stagiair, assistent
- SW2: eerstaanwezend assistent
- SW3: werkleider
- SW4: eerstaanwezend werkleider

Statutairen
Een statutair ambtenaar heeft geen werkcontract maar is onderworpen aan de regels van het statuut. Het statuut is een geheel van reglementaire teksten die alle aspecten van de juridische situatie van de ambtenaar vastleggen: de aanwerving, rechten en plichten, verloven en afwezigheden, opleiding, …

Contractuelen
Bij een contractuele functie teken je een contract van bepaalde of onbepaalde duur, zoals in de privé-sector. Het brutosalaris is gelijk aan dat van een statutaire medewerker, maar de loopbaanmogelijkheden zijn beperkter.

Voordelen van het werken bij de overheid

Wil je bijkomende informatie? Aarzel niet en contacteer onze dienst Personeel & Organisatie, telefonisch  op 02/240.04.74 of via mail pando@just.fgov.be.

Zoektermen: