Visie & opdrachten

Als centrale instantie van het forensische onderzoek in België:
- voert het NICC op vraag van de bevoegde gerechtelijke overheden forensische deskundigenonderzoeken uit,
- biedt het een belangrijke meerwaarde aan de gerechtelijke opdrachtgevers (magistratuur),
- en levert het kwaliteitsvol wetenschappelijk onderzoek af aan een breed gamma van opdrachtgevers.

De primaire activiteit van het NICC is het uitvoeren van forensische expertises, ter ondersteuning van het gerechtelijk onderzoek en dus ook van de burger die gerechtigheid zoekt. Het NICC biedt een uitgebreid pakket van forensische expertises aan.

Daarnaast wordt, in overleg met en voor de gerechtelijke overheden en beleidsinstanties, continu wetenschappelijk onderzoek verricht. Zowel onderzoek  naar nieuwe deskundigheidsgebieden en wetenschappelijke technieken, als criminologisch onderzoek naar een betere kennis en aanpak van misdrijven en van strafrechtelijk beleid.

Andere activiteiten van het NICC zijn:
- opstellen en beheren van criminalistische databanken;
- zorgen voor bijstand en advies aan de gerechtelijke autoriteiten;
- voorzien in de opleiding van de gerechtelijke actoren;
- meewerken aan de wetenschappelijke coördinatie van de Laboratoria voor Technische en Wetenschappelijke Politie.