Kwaliteit & accreditatie

Het NICC draagt kwaliteit hoog in zijn vaandel en hierdoor werken we via een kwaliteitsmanagementsysteem dat betrekking heeft op de totale structuur van de organisatie, haar activiteiten, de contacten met stakeholders en klanten en waar gestreefd wordt naar een kwaliteitsvol eindproduct en klanttevredenheid.

Dit kwaliteitsmanagement is opgebouwd op twee standaarden, nl. ISO 17025 en ISO 9001.

De eerste, ISO/IEC 17025:2017, is van toepassing op alle laboratorium activiteiten.
De tweede, ISO9001:2015, is van toepassing op het departement DIS (DNA index system) ook wel nationale DNA-databanken genoemd.

Een kwaliteitsmanagement systeem installeren en onderhouden is één zaak, het aantoonbaar maken naar de klanten toe als kwaliteitslabel is echter onze betrachting.

Vandaag is het NICC geaccrediteerd voor al haar expertisedomeinen. Meer details over de scope van het NICC vindt u op http://ng3.economie.fgov.be/NI/belac/Labotesting/scope_pdf/241-TEST.pdf. Details van de flexibele scoop van het NICC

Mededeling van het NICC mbt de ISO17025 accreditatie:

De analysemethode ‘TEX/M.06’ betreffende ‘het opzoeken en aanduiden van textielvezels op taping’ werd als gevolg van een administratieve onzorgvuldigheid sinds 2018 niet meer opgenomen in de BELAC-lijst van geaccrediteerde methodes.

‘TEX/M.06’t is een gevalideerde methode die in 2014 werd geauditeerd door BELAC en geschikt werd bevonden om opgenomen te worden in de lijst van geaccrediteerde methodes van het NICC. Bij de uitbreiding van de scope in 2018 werd een administratieve fout gemaakt waardoor ‘TEX/M.06’ uit de scope is verdwenen. De analysemethode ‘TEX/M.06’ is ongewijzigd en haalt nog steeds eenzelfde hoog kwaliteitsniveau, maar het NICC heeft ‘TEX/M.06’ sinds 2018 onterecht in de testrapporten als geaccrediteerd gerapporteerd. Het NICC wenst zich hiervoor te verontschuldigen.

De DNA-databanken worden niet aanzien als laboratoriumactiviteiten maar beschikken over een ISO9001:2015 certificatie als kwaliteitslabel naar correcte werking en klantgerichtheid. Meer details vind je hier.

Een systeem is echter nooit feilloos en hiervoor werken we dagdagelijks aan continue verbetering aan de hand van correctieve en preventieve acties alsook risico-gebaseerd denken.

En hierbij is input van onze klanten en stakeholders heel belangrijk, dus zijn zowel positieve als negatieve opmerkingen welkom op feedback2nicc-incc@just.fgov.be.