Kwaliteit & accreditatie

Het NICC voldoet aan de internationale ISO 17025 norm voor ‘General requirements for the competence of testing and calibration laboratories’. Die norm stelt eisen op het gebied van zowel management als technieken:

 • De eisen op het gebied van management hebben betrekking op:
  organisatie - management systeem - document controle - beoordeling van aanvragen - offertes en contracten - uitbesteding van testen en kalibraties - aankoop diensten en benodigdheden - klantenservice - klachten - controle over non-conformiteiten - continue verbetering - corrigerende en preventieve acties - beheer van gegevens - interne audits - directie beoordelingen.
 • De eisen op het gebied van techniek hebben betrekking op:
  personeel - ruimte en omgeving - test- en kalibratiemethodes - validatie van methodes - uitrusting - traceerbaarheid van metingen - staalname - behandeling van test- en kalibratievoorwerpen - kwaliteitsborging van test- en kalibratieresultaten - rapportering.
   

Accreditatiecertificaat Nr. 241-TEST volgens NBN EN ISO 17025
De Belgische Accreditatiestructuur kortweg BELAC,  een externe en onafhankelijke partij heeft tijdens een uitgebreide audit bevestigd dat ons laboratorium voldoet aan de strikte eisen opgelegd door ISO 17025.
Sinds de aflevering van het certificaat wordt deze audit op regelmatige tijdstippen herhaald.

De kwaliteit van ons onderzoek mag geen enkele hiaat of slordigheid vertonen. Van feitelijke vaststellingen op de plaats van de misdaad en op de bewijsstukken, tot en met de indiening van de resultaten bij de rechter, alles moet gebeuren door deskundige en professionele teams. Daarom moeten onze teams beantwoorden aan competentiecriteria van diverse wetenschappelijke disciplines en moeten ze beschikken over functioneel uitgeruste laboratoria. Bovendien moeten ze vooraf vastgelegde procedures volgen voor het nemen en verzamelen van monsters en voor het bewaren van mogelijke sporen en referentiestalen.

Vandaag is het NICC geaccrediteerd voor al haar expertisedomeinen. Meer details over de scope van het NICC vindt u op http://ng3.economie.fgov.be/NI/belac/Labotesting/scope_pdf/241-TEST.pdf. Details van de flexibele scoop van het NICC

Kwaliteitsborg 
De kwaliteitsborg is een beleidsinstrument dat steunt op een geheel van vooraf precies vastgestelde handelingen. We sporen onze medewerkers aan om de kwaliteit van onze onderzoeken niet alleen hoog te houden, maar ook om deze steeds te blijven verbeteren. Daarbij houden we rekening met de technologische evoluties, de beschikbare budgetten en de verwachtingen van de klanten, de magistraten en de politiediensten.

 De kwaliteitsborg heeft een drievoudige functie:

 • wetenschappelijk vereiste: de traceerbaarheid van het functioneren van de laboratoria, de opleiding en de kwalificatie van het personeel garanderen
 • economische noodzaak: de rendabiliteit van de hele onderneming (een geheel van laboratoria) verhogen door overbodige onderzoeken sterk terug te dringen, waardoor de werkingskosten dalen
 • juridische noodzaak: continuïteit verzekeren bij het beheren van de bewijsstukken en respect betuigen voor de rechten van het slachtoffer en de verdachten
   

Lees meer: 
- Forensische Expertises in de internationale Context – Hoe kan de kwaliteit van de gerechtelijke expertises verzekerd worden? 
- NICC magazine n° 4 : Kwaliteit blijft topprioriteit - NICC bevestigt én breidt accreditatiescope verder uit