Over het NICC

Het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie of kortweg het NICC is een federale wetenschappelijke instelling binnen de FOD Justitie. Op vraag van de gerechtelijke overheden verrichten we onafhankelijk onderzoek:

  • De directie Criminalistiek identificeert en analyseert sporen van verdachten en modus operandi. Zo helpen we daders van misdrijven op te sporen en bewijslast op te bouwen.
  • De directie Criminologie onderzoekt hoe het strafrechtelijke systeem functioneert en hoe we het kunnen verbeteren.

Het NICC haalt, hoe klein ook het onderzoeksspoor is, er de beste resultaten uit. Dat doen we aan de hand van een uitgebreid spectrum aan forensische expertises. Als neutrale partners in het gerechtelijk onderzoek interpreteren onze deskundigen die analytische resultaten en geven advies. Indien gevraagd getuigen onze deskundigen ook voor de rechtbank.

Een aantal van onze experten hebben ook een rechtstreeks beleidsondersteunende rol gespeeld, o.a. bij de voorbereidende vergaderingen voor de nieuwste drugwet en het DNA-KB van 17 juli 2013.

Daarnaast verrichten we wetenschappelijk onderzoek naar crimineel gedrag en het strafrechtelijke beleid (preventief en repressief). Hoofddoel is om kwantitatieve en kwalitatieve sociologische methoden te ontwikkelen. Hierbij maken we gebruik van verscheidene databanken en statistische analyses.

Ook internationaal is het NICC actief. Als medestichter spelen we een prominente rol binnen het European Network of Forensic Science Institutes (ENFSI). We zijn raadgever voor diverse Europese en internationale organisaties en onze deskundigen zijn veelgevraagde sprekers op nationale en internationale colloquia en studiedagen. Ook werken we samen met meerdere externe partners binnen wetenschappelijke onderzoeksprogramma's die door de Europese Commissie gesponsord worden, zoals bijvoorbeeld Framework 7 en ISEC.

Andere activiteiten:

  • opstellen en beheren van forensische databanken (zoals de nationale DNA-banken, de nationale ballistische gegevensbank)
  • opleiden van magistraten en politie
  • coördineren van de Laboratoria voor Technische en Wetenschappelijke Politie
  • produceren van sets voor spoor- en staalname bij seksuele misdrijven, criminele branden, schietincidenten, … voor gebruik door de politie en wetsdoktors

 

Lees meer : algemene folder NICC