Waarden

De naam NICC staat niet alleen voor Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie. Het staat ook voor onze fundamentele waarden:

  • Neutraal - onafhankelijk en onpartijdig – objectief – wetenschappelijk
  • Integer - confidentieel – verantwoord – betrouwbaar
  • Competent - geaccrediteerd – multidisciplinair – innovatief
  • Consistent - bruikbaar – efficiënt – doelgericht

Deze waarden zijn deels een afspiegeling van een aantal waarden die gelden in alle democratische maatschappijen, maar ze bevatten ook meer specifieke elementen die te maken hebben met de eigenheid en de aard van onze instelling en de deontologische regels van het wetenschappelijk onderzoek.

Ook het logo van het NICC weerspiegelt onze waarden. Het vergrootglas staat symbool voor de aandacht, de precisie en de nauwlettendheid waarmee onze onderzoeken worden uitgevoerd en waarmee sporen en data onder de loep worden genomen. Het symboliseert ook onze ‘to the point’-aanpak, recht op het doel af, focus op scherp. Het vierkant staat dan weer voor het kader van wetten, besluiten, regels en gewoonten, en voor de logistieke omkadering en ondersteuning die het NICC biedt. Ons logo is met andere woorden de visuele vertaling van onze waarden.

Onze baseline haalt veel uit weinig is letterlijk te interpreteren. Want hoe minimaal, minuscuul klein het onderzoeksspoor, we halen er maximaal resultaat uit. We bieden de magistratuur een breed spectrum gespecialiseerd forensisch, wetenschappelijk en criminologisch onderzoek. Als neutrale partners in het gerechtelijk onderzoek maken onze deskundigen en onderzoekers het verschil. We staan garant voor kwaliteit en technologie, maar ook voor interpretatie en advies. Onze uitdaging is veel doen met weinig. En dat doen we ook. Met overtuiging.”