Onderzoek en ontwikkeling

Binnen het NICC verricht de afdeling Criminalistiek wetenschappelijk onderzoek om daders van misdrijven op te sporen en de fysieke bewijslast objectief te onderbouwen. De afdeling Criminologie onderzoekt dan weer criminele fenomenen vanuit een sociaal-psychologisch gezichtspunt, onder andere hun invloed op de maatschappij, en de efficiëntie en effectiviteit van de aanpak van criminaliteit.

Criminalistiek
Het NICC neemt deel aan diverse forensische onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten om de expertise opdrachten zo efficiënt mogelijk uit te voeren. Die projecten kunnen resulteren in samenwerkingsverbanden met andere laboratoria voor criminalistiek, politie laboratoria, universitaire laboratoria en zelfs partners uit de industrie.

Het NICC is actief in de volgende expertisedomeinen: brandonderzoek, DNA-onderzoek, drugs en toxicologisch onderzoek, onderzoek van menselijke en dierlijke haren, onderzoek van vezels en textiel, onderzoek van wapens, munitie en kruitresten en onderzoek van verfsporen, glas en veiligheidsinkten. Het onderzoek van ICT-gerelateerde delicten (‘cyber crime’) is bovendien in een opstartfase.

Criminologie
Om criminaliteit efficiënt te kunnen bestrijden, moet een democratische staat over betrouwbare wetenschappelijke studies beschikken. Niet alleen over de fenomenen die men wil bestrijden, maar ook over de context waarin men tussenkomt en over de invloed van de ontwikkelde beleidslijnen dient informatie te worden vergaard. Deze informatie wordt op wetenschappelijk verantwoorde wijze verwerkt, wat aanleiding geeft tot adviezen voor een aangepast toekomstig beleid.

Criminologie legt zich toe op wetenschappelijke studies en verricht onderzoek ter ondersteuning van het strafrechtelijk beleid rond: justitie en management - justitiehuizen -  jeugd, familie en justitie - slachtoffers - herstelrecht - straffen en maatregelen - justitiële databanken - oorzaken en aanpak van criminaliteit en deviantie - opsporings- en gerechtelijk onderzoek - vervolgingsbeleid

Structuur
De verschillende lopende en geplande onderzoeken worden door de onderzoekscoördinator systematisch gecategoriseerd, gedocumenteerd en op projectmatige wijze beheerd. Zo kunnen we alle verschillende onderzoeksinspanningen in de diverse onderzoeksdomeinen op een efficiënte manier plannen en uitvoeren. Een georganiseerde structuur is ook een voorwaarde voor de samenwerkingen met verschillende externe partners. Dit onderzoek vindt plaats in het kader van netwerken van professionele contacten die onze onderzoekers doorheen de jaren hebben opgebouwd – zoals het European Network of Forensic Science Institutes (ENFSI). De financiering van ons wetenschappelijk onderzoek gebeurt hierbij steeds meer in de ruimere context van internationale onderzoekskaders die – onder andere – door de Europese Unie gesponsord worden (zoals bijvoorbeeld het “Framework 7” en het pas gelanceerde “Horizon 2020” Programme).