Toegankelijkheidsverklaring - Privacyverklaring

Het NICC/INCC, verbindt zich ertoe deze site toegankelijk te maken in overeenstemming met de wet van 19 juli 2018 betreffende de toegankelijkheid van websites en mobiele applicaties van overheidsorganisaties

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op  : Website: https://nicc.fgov.be/

Status

Deze website is gedeeltelijk conform. De tekortkomingen staan hieronder vermeld.

Audit

Er is een interne toegankelijkheidsaudit uitgevoerd. Deze audit was een vereenvoudigde analyse. Lees hier het verslag : nicc.fgov.be_controleverslag_2020-07-23.pdf 

Niet-toegankelijke inhoud

Deze website krijgt half 2021 een grote update. We streven ernaar om bij die lancering zo veel mogelijk tekortkomingen op te lossen en zo de inhoud voor iedereen zo toegankelijk mogelijk te maken. Niet alles zal evenwel onmiddellijk opgelost zijn.

Niet-toegankelijke inhoud van de huidige website

  • Niet-tekstuele content
    De meeste afbeeldingen hebben geen correct tekstalternatief. Dit geldt ook voor sommige tabellen (samenvatting, titel
  • Links
    Bepaalde links zijn tekstueel niet duidelijk genoeg omschreven
  • Contrast
    Onvoldoende contrastverhouding tussen tekst en tekstachtergrond

Mogelijkheden

Wilt u op deze website iets gebruiken dat niet toegankelijk is? Meld het ons via nicc@just.fgov.be. We bekijken hoe we u kunnen verder helpen en hoe we de toegankelijkheid kunnen verbeteren.

Contact

Stuur een e-mail naar nicc@just.fgov.be

Bent u niet tevreden met het antwoord dat u van ons kreeg?

Neem dan contact op met de federale ombudsman.

De federale ombudsman
Leuvenseweg 48 bus 6
1000 Brussel
contact@federaalombudsman.be

Update

Deze website krijgt half 2024 een grote update. We streven ernaar om bij die lancering zo veel mogelijk tekortkomingen op te lossen en zo de inhoud voor iedereen zo toegankelijk mogelijk te maken.

Deze verklaring is op 30/04/2021 opgesteld.
De laatste herziening van de verklaring vond plaats op 04/04/2024