Forensisch advies

  • advies over de aanbevolen strategie in het kader van een dossier (nieuw, reeds lopend dossier of coldcase)
  • advies naar niet-standaard deskundigenonderzoeken

De continue ontwikkeling van de forensische wetenschap heeft een grote invloed op technische en wetenschappelijke kwesties bij juridische bevraging. De opdracht van de magistraat en de gerechtelijk deskundige wordt steeds complexer. Daarom heeft het gerechtelijk onderzoek, naast deskundigen met een doorgedreven specialisatie, nood aan een ander profiel van forensische wetenschappers: de forensisch adviseur.

Een forensisch adviseur heeft een bredere, minder gespecialiseerde achtergrond. Daardoor beschikt hij over een helikopter view en kan hij het volledige forensische landschap in kaart brengen. Zonder overleg of strategie meteen overtuigingsstukken beginnen onderzoeken is immers verleden tijd. Eerst moeten cruciale vragen worden beantwoord: Loont het gevraagde onderzoek? Welke onderzoeken hebben de grootste kans om nuttige informatie te genereren? Welke deskundige is hiervoor het meest bekwaam? Welke overtuigingsstukken of sporen moeten eerst onderzocht te worden? Moeten ze allemaal onderzocht te worden?

De forensisch adviseur is een strategisch denker die de juiste vraag op het juiste moment stelt. Dankzij een uitgebreid netwerk kan hij de magistraat gekwalificeerde experten aanbevelen binnen specifieke onderzoeksdomeinen. Hij vertaalt de vraag van de magistraat naar een vordering en helpt hem  de resultaten te interpreteren in de context van de zaak.

Het advies van de forensisch adviseur draagt bij tot een uitgebalanceerde kostenstructuur en een efficiënter gerechtelijk onderzoek voor de magistraat.