Junior technisch Deskundige Nationale DNA databank

Functieomschrijving

Als dossierbeheerder gespecialiseerd in technische materie zijnde DNA profielen en databanken, het beheer van de dossiers op zelfstandige en georganiseerde wijze verzekeren.

 • nagaan of de gegevens overeenstemmen met de reglementering van kracht en conclusies trekken i.v.m. de stappen die ondernomen moeten worden
 • ervoor zorgen dat de dossiers administratief opgevolgd worden
 • de samenstellende elementen van het dossier ontleden door nog meer onderzoek uit te voeren indien dit nodig blijkt (aanvullende informatieaanvraag, verzoek tot verduidelijking van bepaalde elementen, aanvraag van specifieke documenten, enz.)
 • dossiers samenstellen
 • opstellen van briefwisseling
 • analyseren van de resultaten
 • data cleaning
 • vergaderingen, workshops organiseren
  • vergaderingen en workshops voorbereiden
  • documenten opzoeken en leveren die de in de vergaderingen behandelde onderwerpen ten goede komen
  • de dossiers correct bijhouden
  • verslagen opstellen van vergaderingen en van technische onderwerpen
  • de aanvraag, het verzoek in ontvangst nemen
  • dienen als tussenpersoon en de informatie tussen verschillende personen laten passeren
  • de binnen de dienst beschikbare informatie ontleden
  • contact opnemen met de personen die toegang hebben tot de gezochte informatie
  • de aanvragers richten tot de personen die in staat zijn op hun vragen een antwoord te bieden
  • de documentatie die over het onderwerp in kwestie wordt gevonden vergaren
  • een antwoord leveren aan de aanvragers en hen op de hoogte houden van de vorderingsstaat van hun aanvraag

 

Profiel

Dit is een adminstratieve functie met een Specifiek diploma of opleidingsniveau : Hoger Onderwijs leerplan korte Type of Bachelor met richting wetenschappen (biologie, chemie).

Voor deze functie dien je in bezit te zijn van een recent, maximum 1 maand oud, blanco attest goed gedrag en zeden.

Je bent jonger dan 26 

Jobgerelateerde competenties 

 • Domein: Biologie, microbiologie

Persoonsgebonden competenties

 • Regels en afspraken nakomen
 • Zelfstandig werken
 • Resultaatgerichtheid
 • Zin voor nauwkeurigheid hebben

Aanbod

We bieden deze functie aan onder de vorm van een startbaanovereenkomst (Rosetta). Aan dit contract zijn leeftijdsvoorwaarden verbonden waardoor dit contract automatisch ten einde loopt in het trimester waarin de medewerker 26 jaar wordt

https://fedweb.belgium.be/nl/verloning_en_voordelen

Plaats tewerkstelling

Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie (NICC) 
Vilvoordsesteenweg 100 1120 NEDER-OVER-HEEMBEEK (BRUSSEL-STAD) 

Vereiste studies

 • Hoger beroepsonderwijs (HBO) Biotechnologie
 • Hoger beroepsonderwijs (HBO) Chemie
 • Hoger beroepsonderwijs (HBO) Chemie

Werkervaring

 • Niet van belang

Talenkennis

 • Nederlands (zeer goed)

Contract

 • Tijdelijke job (met optie vast)
 • Voltijds
 • Dagwerk

Vergoeding

 • min. 2400 euro bruto per maand

Waar en hoe solliciteren? Solliciteren tem 10/11/2019

Via e-mail: pando@just.fgov.be
Contact: Marijke Van Den Steen

 

Je kandidatuur wordt enkel in aanmerking genomen als ze de volgende elementen bevat:

 • motivatiebrief
 • CV
 • Diploma
 • attest goed gedrag en zeden

Deze functie staat open voor iedereen.