-A +A

De beslissingen genomen door de parketmagistraten en de jeugdrechters ten aanzien van delinquente minderjarigen

Onderzoeksrapport
30 december, 2001

VANNESTE C., De beslissingen genomen door de parketmagistraten en de jeugdrechters ten aanzien van delinquente minderjarigen, Eindrapport (vertaling), Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie, Hoofdafdeling Criminologie, Brussel, dec. 2001, 206 p. + bijlagen.

Download: