De Blander, Rembert

Biografie: 

Rembert De Blander is methodoloog aan het NICC. Hij behaalde een doctoraat in de economie met als onderwerp Endogeneity and Heterogeneity in Panel and Cross-Sectional Data (KU Leuven). Hij is ook Burgerlijk Elektrotechnisch-Werktuigkundig Ingenieur (KU Leuven), Licentiaat in de Sociologie (VUB), Master of Statistics (KU Leuven) en Master of Irrigation Engineering (KULeuven). Zijn onderzoeksinteresses liggen voornamelijk in het domein van de toegepaste structurele (panel data) (micro-)econometrie, bijvoorbeeld het effect van outplacement op de werkloosheidsduur of het eect van de vrijlatingsmodaliteit op (de duur tot) recidive.

​Communicaties en presentaties:

Auteur
Haalbaarheidsstudie betreffende een recidivemonitor  (10-05-2019) Onderzoeksrapport

Projecten: