De uithandengeving (en zijn gevolgen) in het gerechtelijke arrondissement Brussel

01-jan-2014

De onderzoeksaanvraag past in de context van de aan de geplande overdracht van bevoegdheden inzake jeugdbescherming (“jeugdstrafrecht”) van de federale Staat naar de Gemeenschappen en Gewesten. Het is de bedoeling om de overheden te adviseren inzake een betere omkadering of herziening van de procedure van uithandengeving.

Partner(s): 
VUB (CRiS, youth justice)