De uitwisseling van DNA-gegevens tussen Spanje en België zeer succesvol

1 juni, 2018 - 08:58 -- Inge

In samenwerking met de Nationale Cel van het Federaal Parket, startte de Belgische DNA-databanken (NICC, Nationale Instituut voor Criminologie en Criminalistiek) vorige maand met de automatische uitwisseling van DNA-gegevens met Spanje. Na Nederland, Frankrijk, Duitsland, Luxemburg, Zweden, Oostenrijk, Tsjechië, Roemenië en Estland is Spanje de 10e EU lidstaat waarmee België vanaf nu dagelijks DNA-profielen uitwisselt ter bevordering van de strijd tegen grensoverschrijdende criminaliteit , terrorisme en georganiseerde misdaad.

In totaal bevat de Belgische DNA-databank meer dan 47,500 veroordeeldenprofielen, ongeveer 2,000 verdachtenprofielen en meer dan 50,000 sporenprofielen.

Tijdens de eerste uitwisseling tussen België en Spanje werden meer dan 29,000 niet-geïdentificeerde sporenprofielen (dit zijn sporenprofielen van ongekende daders) geregistreerd in de Belgische DNA-databank vergeleken met sporen- en persoonsprofielen uit de Spaanse DNA-databank. Dit resulteerde in 471 overeenkomsten tussen een Belgisch sporenprofiel enerzijds en een Spaans persoonsprofiel anderzijds. Met andere woorden: door de uitwisseling met Spanje kan er op 471 openstaande sporen in de Belgische DNA-databank een identiteit geplakt worden. In 16% van de gevallen gaat het om sporen die aangetroffen werden bij zware misdrijven zoals moord, zedenfeiten, opzettelijke slagen en verwondingen, terrorisme, bedreigingen, verdovende middelen, diefstal met geweld, bendevorming, of ontvoering.

Concreet kan de uitwisseling van DNA-gegevens tussen België en Spanje onder andere een doorbraak betekenen in negen voorheen onopgeloste moorddossiers, zeven zedendossiers en zes drugsdossiers aangezien de dader nu kan geïdentificeerd worden.

Aangezien de minister van Justitie, Koen Geens, blijvend budget vrijmaakt voor de internationale uitwisseling van DNA-profielen, zal deze op korte termijn verder uitgebreid worden naar andere EU lidstaten. Bulgarije, Litouwen en Polen staan daarbij als eersten op de lijst, maar uiteindelijk zal België DNA-gegevens uitwisselen met de 27 (andere) Prüm lidstaten. Dankzij de extra middelen is de continuïteit van de internationale uitwisseling verzekerd.

Meer info ?