DNA in forensics 2014

14-mei-2014 t/m 16-mei-2014

DNA in forensics 2014 
CSI Brussels - Het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie organiseert internationaal tweejaarlijks congres DNA in Forensics 2014.

Het laboratorium DNA van het NICC, samen met meer dan 300 genormeerde academici, forensische experts en wetenschappers uit zowat 40 verschillende landen zijn gedurende drie opeenvolgende dagen samen, met één doel voor ogen: meer te weten te komen over de recentste evoluties in forensisch, Y-chromosoom en mitochondriaal DNA onderzoek.
Het programma is zo opgebouwd dat interactie en kennisoverdracht centraal staan, met naast presentaties van abstracts, een postergalerij en accommodatie voor netwerking.

Contactpersoon NICC: Stijn Desmyter en Fabrice Noël – tel 0475 91 81 40
Mail : DNAInForensics2014@Just.fgov.be


DNA in forensics 2014
CSI Brussels – L’Institut  National de Criminalistique et de Criminologie organise le congrès biennal international DNA in Forensics 2014.

Le laboratoire ADN de l’INCC, avec plus que 300 académiciens renommés, des experts forensiques et des scientifiques venant de 40 pays différents sont ensemble trois jours consécutifs, ayant en vue de savoir plus sur les évolutions récents dans la recherche forensique, Y-chromosome et ADN mitochondrial.
Le programme est conçu de manière que interaction et transfert de connaissance sont central, avec entre autres des présentations des abstracts, une galerie poster et une accommodation networking.

Personne de contacte INCC: Stijn Desmyter et Fabrice Noël – tél 0475 91 81 40
Mail : DNAInForensics2014@Just.fgov.be

Extra info: 
NICC/INCC contributions: - Welcome by Jan De Kinder, general director NICC/INCC - Presentations and posters by : Stijn Desmyter, Sophie Dognaux and Sophie Verscheure
Locatie: 

Pacheco Center, Pachecolaan/Boulevard de Pachéco 13, B-1000 Brussels