Drug Profiling

Profiling is de term die in het forensisch onderzoek wordt gebruikt voor vergelijking van in beslag genomen drugs, waarmee bijvoorbeeld een verband tussen drugsvangsten en  productielaboratoria kan worden aangetoond.

Profiling helpt niet alleen vragen te beantwoorden over clandestiene laboratoria en dealers of over dealers en gebruikers, maar levert ook gegevens op over netwerken, criminele organisaties, drugstrafieken, bereidingsmethoden en gebruikte precursoren. Interpretatie van de informatie die resulteert uit systematische profiling opent hierdoor zowel operationele als strategische perspectieven voor de bestrijding van de drugshandel. De aanwezigheid en onderlinge verhoudingen van een groot aantal verontreinigingen en bijproducten in een drug leveren een soort fingerprint van de onderzochte stof op. Dit is de basis van chemische profiling. Blijft het aantal monsters dat onderling vergeleken wordt beperkt, dan heeft men het in vakjargon over een case-to-case-vergelijking.

In het geval van synthetische drugs, en meer bepaald amfetamine, is men anderzijds overgegaan tot het creëren van een Europese databank die de profielen van duizenden in beslag genomen amfetaminemonsters bevat. Dankzij deze internationale databank kunnen links worden gelegd tussen amfetaminevangsten in verschillende landen. Chemische profiling en de amfetaminedatabank dragen in belangrijke mate bij tot de controle van de internationale amfetaminehandel.

Het Laboratorium voor Drugs van het NICC komt hierin, als partner in het European Drugs Profiling System (EDPS), het engagement voor België na. Praktisch gesproken moet men kunnen beschikken over monsters uit alle amfetamine-inbeslagnames van meer dan 500 gram en over monsters genomen op lokaties van clandestiene productie. In dit laatste geval is er geen benedengrens qua gewicht om de profielen van de monsters te bepalen en deze te introduceren in de databank. De amfetaminedatabank is een modulair systeem en kan zo nodig worden uitgebreid voor andere drugs. Internationale uitwisseling van MDMA-profielen zal in de zeer nabije toekomst tot de mogelijkheden behoren.

 

Zoektermen: