Een evaluatie van het gebruik van het gesloten centrum voor jongeren te Everberg door jeugdmagistraten

Artikel in tijdschrift
30 maart, 2010

in Fatik, n° 125, januari-februari-maart 2010, pp. 5-12.