Forensische dienstencatalogus

Speciaal voor onze justitiële partners is een volledige lijst van de beschikbare onderzoeken en expertises opgesteld.

Vraag uw exemplaar aan via nicc-incc@just.fgov.be, met vermelding van naam, functie en post of emailadres.