Forensische expertise van het NICC reikt tot ver in het buitenland - NICC schrijft mee aan internationale guidelines

15 februari, 2012 - 17:14 -- Inge

Met trots kondigt het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie aan dat het actief heeft bijgedragen aan de Guidelines for the Forensic analysis of the drugs facilitating sexual assault and other criminal acts. Deze pas verschenen publicatie van het United Nations Office on Drugs and Crime bundelt een reeks aanbevelingen die gelden bij drugsgerelateerde criminaliteit.  

De guidelines zijn onder meer van toepassing wanneer iemand een substantie krijgt toegediend met de bedoeling zijn of haar gedrag, perceptie en beslissingsvermogen te beïnvloeden en zo iets te bekomen zonder toestemming. Ze tellen ook wanneer misbruik werd gemaakt van een persoon die na vrijwillige inname van een dergelijke substantie onder invloed was.

Aan de oorsprong van de publicatie ligt een internationaal expert committee want deze vorm van criminaliteit vergt natuurlijk een multidisciplinaire aanpak. Politioneel onderzoek, toxicologische analyses, praktische sets voor spooropname en een puur menselijke benadering van het slachtoffer dragen allemaal bij tot de aanpak van het probleem. Voor het NICC was het Nele Samyn, afdelingshoofd van de laboratoria drugs en toxicologie van het NICC, die als forensisch toxicoloog haar expertise deelde.

Het nut van deze aanbevelingen is tweeledig. Enerzijds bevatten ze nuttige informatie voor politie, artsen en forensische deskundigen, en anderzijds is het de ideale tool om het publiek te informeren en te sensibiliseren.

Meer infonele.samyn@just.fgov.be

Guidelines UNODC website