Goedseels, Eef

Biografie: 

Eef Goedseels is licentiate in de sociologie (KU Leuven) en de criminologie (KU Leuven). In 2015 doctoreerde ze aan de KU Leuven op een proefschrift met als titel “Jeugdrechtmodellen in theorie en praktijk. Een empirisch onderzoek naar het discours en de praktijk van Belgische jeugdrechters” (promotor Prof. Dr. Geert Vervaeke, copromotor Prof. Dr. Johan Put). In het verleden was ze als onderzoeker werkzaam bij de Onderzoeksgroep Jeugdcriminologie (KU Leuven), het Centrum voor Bevolkings- en Gezinsstudies en Child Focus. Momenteel werkt ze als statutair onderzoeker aan het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie (NICC). Tevens is ze als vrijwillig wetenschappelijk medewerker verbonden aan het Leuvens Instituut voor Criminologie (LINC). Ze was onder meer betrokken bij onderzoek naar de leefomstandigheden van Vlaamse jongeren tussen 10-18 jaar, de productie en wetenschappelijke exploitatie van cijfergegevens inzake jeugddelinquentie, het besluitvormingsproces van Belgische jeugdrechters, alternatieve manieren van omgaan met jeugddelinquentie en het herstelrecht. Ze is onder meer lid van de ESC-working Group on Juvenile Justice, van de Werkgroep Jeugdsanctierecht, het Expertiseplatform Jeugdzorg en de lokale stuurgroep van het Contactcomité van Organisaties voor Jeugdzorg (COJ), Vlaams-Brabant. Ze maakt ook deel uit van de redactie van Welwijs en is lid van de Commissie van Toezicht voor Jeugdinstellingen.

​Communicaties en presentaties:

Pagina's

Projecten: