GOEDSEELS, Eef

Biografie: 

Eef Goedseels is van opleiding licentiate in de sociologie en de criminologie. Nadat ze een aantal jaren als onderzoeker werkzaam was bij de Onderzoeksgroep Jeugdcriminologie (KU Leuven) kwam ze, na een korte tussenstop als onderzoeker bij Child Focus en het Centrum voor Bevolkings- en Gezinsstudies, in 2004 bij het NICC terecht. Ze verricht in hoofdzaak onderzoek naar jeugddelinquentie en de gerechtelijke aanpak ervan.  Eef Goedseels is tevens als doctoraatstudent en vrijwillig medewerker verbonden aan het Leuvens Instituut voor Criminologie (KU Leuven).

​Communicaties en presentaties:

Auteur
Hervorming van het Brusselse jeugddelinquentierecht   (31-03-2018) Onderzoeksrapport
De aandacht voor het slachtoffer in het jeugdrecht  (24-11-2016) Mondelinge presentatie
Het moeilijke samengaan van beschermen en sanctioneren: naar een LAT-relatie?  (01-10-2016) Artikel in tijdschrift
Jeugdrechtmodellen in theorie en praktijk  (14-09-2016) Mondelinge presentatie
Du débat sur les modèles aux modèles dans la législation et la pratiqique des juges de la jeunesse  (01-09-2016) Artikel in tijdschrift
Het moeilijke samengaan van beschermen en sanctioneren. Inzichten uit onderzoek naar het discours en de praktijk van Belgische jeugdrechters  (03-03-2016) Mondelinge presentatie
Zijn jongeren luier geworden ... of is er meer aan de hand ?  (01-03-2016) Artikel in tijdschrift
Naar een Vlaams beleid voor jeugdige delinquenten  (01-02-2016) Artikel in tijdschrift
Onderzoek naar de beslissingspraktijk van Belgische jeugdrechters  (30-12-2013) Artikel in tijdschrift
De beslissingspraktijk van Belgische jeugdrechters en jeugdrechtbanken  (05-12-2013) Bijdrage aan een congres
Jeugdrechtmodellen in theorie en praktijk. Het discours en de praktijk van Belgische jeugdrechters  (20-11-2013) Mondelinge presentatie
Youth justice models in theory and practice   (04-09-2013) Bijdrage aan een congres
Visies (modellen) over de aanpak van jeugddelinquentie: van theorie naar een uitgewerkt voorstel  (02-07-2013) Mondelinge presentatie
Constructief sanctioneren met maximale kansen voor een herstelrechtelijk aanbod  (28-12-2012) Hoofdstuk in boek
Jeugddelinquentie gemeten en geteld  (25-09-2012) Hoofdstuk in boek
Emanciperende criminologie  (01-01-2012) Hoofdstuk in boek
De "nieuwe" statistiek van de jeugdparketten: een belichting van de eerste analyseresultaten vanuit verschillende invalshoeken  (30-09-2008) Boek
Onderzoek met betrekking tot de productie en wetenschappelijke exploitatie van cijfergegevens aangaande jeugddelinquentie en jeugdbescherming  (30-07-2007) Onderzoeksrapport
De la production à l’exploitation statistique : l’intervention scientifique dans tous ses états  (10-09-2005) Artikel in tijdschrift

Projecten: