Goedseels, Eef

Biografie: 

Eef Goedseels is licentiate in de sociologie (KU Leuven) en de criminologie (KU Leuven). In 2015 doctoreerde ze aan de KU Leuven op een proefschrift met als titel “Jeugdrechtmodellen in theorie en praktijk. Een empirisch onderzoek naar het discours en de praktijk van Belgische jeugdrechters” (promotor Prof. Dr. Geert Vervaeke, copromotor Prof. Dr. Johan Put). In het verleden was ze als onderzoeker werkzaam bij de Onderzoeksgroep Jeugdcriminologie (KU Leuven), het Centrum voor Bevolkings- en Gezinsstudies en Child Focus. Momenteel werkt ze als statutair onderzoeker aan het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie (NICC). Tevens is ze als vrijwillig wetenschappelijk medewerker verbonden aan het Leuvens Instituut voor Criminologie (LINC). Ze was onder meer betrokken bij onderzoek naar de leefomstandigheden van Vlaamse jongeren tussen 10-18 jaar, de productie en wetenschappelijke exploitatie van cijfergegevens inzake jeugddelinquentie, het besluitvormingsproces van Belgische jeugdrechters, alternatieve manieren van omgaan met jeugddelinquentie en het herstelrecht. Ze is onder meer lid van de ESC-working Group on Juvenile Justice, van de Werkgroep Jeugdsanctierecht, het Expertiseplatform Jeugdzorg en de lokale stuurgroep van het Contactcomité van Organisaties voor Jeugdzorg (COJ), Vlaams-Brabant. Ze maakt ook deel uit van de redactie van Welwijs en is lid van de Commissie van Toezicht voor Jeugdinstellingen.

​Communicaties en presentaties:

Auteur
Anders omgaan met jongeren en jongvolwassenen met een psychische kwetsbaarheid. Een exploratief onderzoek  (01-07-2021) Onderzoeksrapport
jsjv#15 april 2020  (27-04-2020) jsjv (nl)
Hervorming van het Brusselse jeugddelinquentierecht   (31-03-2018) Onderzoeksrapport
De aandacht voor het slachtoffer in het jeugdrecht  (24-11-2016) Mondelinge presentatie
Het moeilijke samengaan van beschermen en sanctioneren: naar een LAT-relatie?  (01-10-2016) Artikel in tijdschrift
Jeugdrechtmodellen in theorie en praktijk  (14-09-2016) Mondelinge presentatie
Du débat sur les modèles aux modèles dans la législation et la pratiqique des juges de la jeunesse  (01-09-2016) Artikel in tijdschrift
Het moeilijke samengaan van beschermen en sanctioneren. Inzichten uit onderzoek naar het discours en de praktijk van Belgische jeugdrechters  (03-03-2016) Mondelinge presentatie
Zijn jongeren luier geworden ... of is er meer aan de hand ?  (01-03-2016) Artikel in tijdschrift
Naar een Vlaams beleid voor jeugdige delinquenten  (01-02-2016) Artikel in tijdschrift
Onderzoek naar de beslissingspraktijk van Belgische jeugdrechters  (30-12-2013) Artikel in tijdschrift
De beslissingspraktijk van Belgische jeugdrechters en jeugdrechtbanken  (05-12-2013) Bijdrage aan een congres
Jeugdrechtmodellen in theorie en praktijk. Het discours en de praktijk van Belgische jeugdrechters  (20-11-2013) Mondelinge presentatie
Youth justice models in theory and practice   (04-09-2013) Bijdrage aan een congres
Visies (modellen) over de aanpak van jeugddelinquentie: van theorie naar een uitgewerkt voorstel  (02-07-2013) Mondelinge presentatie
Constructief sanctioneren met maximale kansen voor een herstelrechtelijk aanbod  (28-12-2012) Hoofdstuk in boek
Jeugddelinquentie gemeten en geteld  (25-09-2012) Hoofdstuk in boek
Emanciperende criminologie  (01-01-2012) Hoofdstuk in boek
De "nieuwe" statistiek van de jeugdparketten: een belichting van de eerste analyseresultaten vanuit verschillende invalshoeken  (30-09-2008) Boek
Onderzoek met betrekking tot de productie en wetenschappelijke exploitatie van cijfergegevens aangaande jeugddelinquentie en jeugdbescherming  (30-07-2007) Onderzoeksrapport

Pagina's

Projecten: