Het NICC mee in de strijd tegen amfetamines

25 februari, 2010 - 15:09 -- Inge

Afgelopen woensdag bleek uit het jaarrapport van de International Narcotics Control Board (INCB), het VN-orgaan dat de productie en verspreiding van drugs in kaart brengt, dat België een draaischijf is voor de illegale handel in oa amfetamines.  Het college van Procureurs-generaal stuurde op woensdag 9 februari een omzendbrief (nr. col 2/2010) inzake de analyse van amfetaminemonsters met het oog op de registratie en de vergelijking ervan in de Europese databank. Hierin wordt het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie (NICC) aangesteld voor de profilering van alle in België in beslag genomen amfetaminestalen. De geanalyseerde profielen worden vervolgens ingebracht in een Europese databank.  Het NICC maakt hierbij deel uit van de 10 laboratoria die in Europa geaccrediteerd zijn deze techniek te gebruiken en bijgevolg ook toegang hebben tot de databank.


Wil men de strijd tegen amfetamines aangaan, dan is profielbepaling onontbeerlijk. Door de chemische profiling krijg je als het ware een vingerafdruk van de onderzochte stof, en deze kan dan vergeleken worden met de analyseresultaten in de databank. Dit kan helpen klaarheid te brengen in relaties tussen clandestiene laboratoria en dealers, of dealers en gebruikers. Het is een belangrijk hulpmiddel bij de opsporing van netwerken, criminele organisaties, drugtrafieken, bereidingsmethoden … Interpretatie van deze systematische profiling opent hierdoor zowel operationele als strategische perspectieven voor de bestrijding van de drugshandel.