Het ontvangen van kruitsporenonderzoek door de gerechtelijke actoren

01-jan-2020

 

Het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie voert op verzoek van de gerechtelijke overheden wetenschappelijke expertise uit, waaronder kruitsporenonderzoek. Deze rapporten die aan de magistraten (voornamelijk aan onderzoeksrechters) worden gericht, bevatten een overzicht van de handelingen van de deskundige en lichten de resultaten of de conclusies toe. Het opstellen en verzenden van dergelijk verslag rondt in principe de tussenkomst van de deskundige af. Deze wordt dus niet noodzakelijkerwijs op de hoogte gehouden van het gevolg dat gegeven wordt aan de zaak, tenzij de zaak in assisen behandeld wordt waardoor een getuigenis als deskundige afgelegd moet worden. Dit onderzoeksproject beoogt dus de zwarte doos te openen van het ontvangen van kruitsporenonderzoek door de gerechtelijke actoren, door zich bijvoorbeeld te interesseren in hoe de gecommuniceerde resultaten begrepen of gebruikt worden.