JSJV #06 Juli 2016

jsjv (nl)
11 juli, 2016

OVER JONGEREN ALS DADER, SLACHTOFFER EN DE LINK TUSSEN BEIDEN

In deze bijdrage gaan we, op basis van de grootstedelijke JOP-schoolmonitor 2013 (N=1898), dieper in op de mogelijke verklaringen voor de samenhang tussen daderschap en slachtofferschap van criminaliteit bij jongeren. Het onderzoek toont vooreerst aan dat jongeren, in tegenstelling tot wat misschien op basis van de publieke opinie en het politieke debat wel eens wordt gedacht, niet enkel dader van criminaliteit zijn, maar ook vaak als slachtoffer met criminaliteit worden geconfronteerd.

Bij jongeren die dader van criminaliteit zijn, is de kans, in vergelijking met niet-daders, groter dat ze ook slachtoffer worden. Hetzelfde geldt voor slachtoffers: ook slachtoffers hebben, in vergelijking met zij die geen slachtoffer zijn, een grotere kans om als dader met criminaliteit in aanraking te komen. Deze overlap tussen daderschap en slachtofferschap kan ook indirect zijn en worden toegeschreven aan het feit dat groepen (potentiële) daders en groepen (potentiële) slachtoffers dezelfde levensstijl en routines delen, en ‘toevallig’ op hetzelfde tijdstip en dezelfde plaats met elkaar in contact komen.

Download: