Junior forensisch ADMIN assistent - laboratorium DNA

Functieomschrijving

Het doel van de junior forensisch ADMIN assistent is het beheren en autonoom afhandelen van dossiers of van minstens een aantal opeenvolgende stappen binnen een dossier en dit binnen de dienst genetische identificatie (DNA).

Als dossierbeheerder, de dossiers op zelfstandige en georganiseerde wijze beheren om de toegang tot de informatie te vergemakkelijken en te structureren, de methodes en procedures voor het beheer van dossiers aan de medewerkers overmaken en toepassen om de samenhang, de homogene aard en de doeltreffendheid van de verwerking van de dossiers te verzekeren en teneinde het nazicht van de toepassing van de wetgeving te vergemakkelijken.

Voorbeelden van taken :

 • Encoderen van de onderzoekdossiers van het labo (bv vorderingen)
 • Klasseren, encoderen en beheren van de overtuigingsstukken
 • Overtuigingsstukken, waaronder seksuele agressie sets, bewaren onder de juiste condities
 • Voorbereiden van documenten die in relatie staan met de dossiers
 • Onderzoek op basis van de reglementering
 • Opvolgen van alle procedures in het kader van het dossier
 • Verzamelen en invullen van noodzakelijke documenten​
 • Beëindigde dossiers controleren​
 • Beheren van het overmaken van de overtuigingsstukken intern of extern
 • De betrokken personen informeren over de vorderingsstaat van hun dossier

Als administratief medewerker, de administratieve taken in de dienst volgens de geldende voorschriften uitvoeren, het ingeven van gegevens en het klassement inbegrepen teneinde de dienst optimaal te laten functioneren en afdrukken van deskundigenrapporten voor verzending.

Voorbeelden van taken :

 • Nemen van kopieën
 • Opstellen van standaardbrieven en gepersonaliseerde brieven voor de dienst
 • Behandelen van inkomende en uitgaande briefwisseling en emails
 • Behandelen van inkomende bestellingen
 • Beantwoorden van telefoon en emails
 • Verzamelen van de te klasseren documenten
 • Volgende van de administratieve procedure voor het klassement
 • Zorgen voor de toegankelijkheid van het klassement ( aanbrengen van labels, inhoudstafels,…..)
 • Verzorgen van de toegankelijkheid van het klassement
 • Beheren van het klassement en het archief
 • Deelnemen aan de permanenties binnen de dienst
 • Interpreteren en controleren van de ingevoerde gegevens

Als medewerker, opdrachten zodanig uitvoeren teneinde te verzekeren dat de regels voor kwaliteit en veiligheid (procedures, methodes, normen) worden toegepast.

Voorbeelden van taken :

 • Het kennisnemen en het naleven van de normen en kwaliteitsprocedures van het accreditatiesysteem
 • Het signaleren van vaststellingen aan de QA verantwoordelijke of een QA-assistent
 • Meehelpen aan de implementatie van het kwaliteitssysteem (inclusief redactie, controle en goedkeuring documenten)

Profiel

Dit is een adminstratieve functie met een specifiek diploma of opleidingsniveau :
niveau B: hoger onderwijs korte type (regentaat, graduaat, kandidatuur, bachelor).

Voor deze functie dien je in bezit te zijn van een recent, maximum 1 maand oud, blanco attest goed gedrag en zeden.

Je bent jonger dan 26 

Aanbod

We bieden deze functie aan onder de vorm van een startbaanovereenkomst (Rosetta). Aan dit contract zijn leeftijdsvoorwaarden verbonden, je krijgt een contract bepaalde duur dat ten einde loopt op de leeftijd van 26 jaar.

https://fedweb.belgium.be/nl/verloning_en_voordelen

Plaats tewerkstelling

Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie (NICC) 
Vilvoordsesteenweg 100 1120 NEDER-OVER-HEEMBEEK (BRUSSEL-STAD) 

Vereiste studies

 • hoger onderwijs korte type (regentaat, graduaat, kandidatuur, bachelor)

Werkervaring

 • Niet van belang

Talenkennis

 • Nederlands (zeer goed)

Contract

 • Tijdelijke job (met optie vast)
 • Voltijds
 • Dagwerk

Vergoeding

 • min. 2400 euro bruto per maand

Waar en hoe solliciteren? tot en met 10/11/2019

Via e-mail: pando@just.fgov.be
Contact: Marijke Van Den Steen

Je kandidatuur wordt enkel in aanmerking genomen als ze de volgende elementen bevat:

 • motivatiebrief
 • CV
 • Diploma
 • attest goed gedrag en zeden

Deze functie staat open voor iedereen.