Justitie en management: uitdagingen voor de overgang naar een moderne justitie (WP3)

01-mei-2014 t/m 31-dec-2017

Dit project wordt gefinancierd door het BRAIN.be programma van het federaal wetenschapsbeleid. Het draagt bij aan de kennisontwikkeling omtrent het toepassen van een managementslogica binnen een justitiële setting.

Drie work packages (WP) bestuderen drie centrale (interne en externe) elementen van de transformatie: In WP1 (uitgevoerd door Universiteit Antwerpen) ligt de focus op de legitimiteit van justitie en de plaats van zijn gebruikers. In WP2 (uitgevoerd door Université de Liège) wordt aandacht besteed aan de politiële en justitiële actoren die instaan voor de implementatie van de manageriële hervormingen. WP3 (uitgevoerd door het NICC) brengt actoren in kaart die vaak ontsnappen aan de aandacht van beslissingsbevoegden en onderzoekers: de griffiers en het administratief personeel. In dit luik wordt geobserveerd hoe de managementaanpak het dagelijks werk heroriënteert.

Partner(s): 
Université de Liège (centre de recherches et d’intervention sociologiques de l’Institut des sciences humaines et sociales) Université d’Anvers (Faculty of Law, Research group Government & Law)
Onderzoekslijn: