Criminologie

Methodologieën

Het wetenschappelijk onderzoek, ten dienste van het strafrechtelijk beleid, impliceert het aanwenden van een multidisciplinaire benadering en de integratie van diverse...

Visie & opdrachten

Als centrale instantie van het forensische onderzoek in België:
- voert het NICC op vraag van de bevoegde gerechtelijke overheden forensische...

Over het NICC

Het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie of kortweg het NICC is een federale wetenschappelijke instelling binnen de FOD Justitie. Op vraag van de gerechtelijke overheden...

Abonneren op Criminologie