online voorstelling onderzoeksresultaten IPV-PRO&POL Partnergeweld : impact, processen, evoluties en publiek beleid

17-feb-2022
Locatie: 

Sinds vier jaar voert een consortium van vier partnerinstellingen, de Université de Liège, de Université
Catholique de Louvain, en de Vrije Universiteit Brussel, gecoördineerd door het Nationaal Instituut
voor Criminalistiek en Criminologie, onderzoek uit over partnergeweld dat gefinancierd wordt door
het Federaal Wetenschapsbeleid (BELSPO). Het doel van het programma is het bestuderen van
partnergeweld vanuit een dubbele benadering : enerzijds focust het project vanuit fenomenologisch
perspectief op de complexiteit van onderliggende processen bij partnergeweld en op de interactionele
dynamiek tussen de partners; anderzijds wordt gekeken vanuit het perspectief van publiek beleid dat
ten aanzien van deze materie wordt ontwikkeld.

PROGRAMMA